Idrottshall vid Färjestadsskolan invigd

Tillsammans med elever på Färjestadsskolan sparkade Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Johanna Larsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden bollarna genom det blågula bandet och invigde den nya idrottshallen. Foto: Karlstads kommun

Bollarna rullade, studsade och flög in i målet som dagen till ära var smyckat med blågula band. Den nya idrottshallen vid Färjestadsskolan är färdigbyggd och invigdes som sig bör i idrottens tecken.

Hallen ligger i anslutning till nya Färjestadsskolan och har fullstora mått, något som inte är så vanligt för en idrottshall vid en låg- och mellanstadieskola.

- När vi bygger nytt idag gör vi oftast fullstora hallar för att de ska kunna användas maximalt av både skola och föreningsliv. Detta blir den första fullstora hallen på Färjestad och den kommer att bli ett stort lyft för hela området, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Efterlängtad hall

För Färjestadsskolans rektorer Rune Jacobsson och Mikael Nilsson har hallen varit efterlängtad.

- Nu när vi får moderna och ändamålsenliga lokaler med fler omklädningsrum kan vi bredda utbudet av idrottsaktiviteter. Hallen kommer att stimulera och uppmuntra till rörelse och både personal och elever får riktigt bra förutsättningar att jobba mot läroplanens mål. Sen är det ju jätteroligt ur ett medborgaperspektiv att hallen även kan användas på kvällar och helger, säger de.

På dagtid kommer hallen att användas för skolans idrottsundervisning och på kvällar och helger kommer den att användas av föreningslivet för bland annat gymnastik och cheerleading. Även närliggande Rudsskolan kommer att få tillgång till hallen vissa tider.

Fakta

Både stommen och fasaden är byggd i trä och taket består av papp som är bestruket med olivin - en mineral som hjälper till att neutralisera koldioxid. På taket finns även en solcellanläggning som ska producera el
till skolan när den är färdigbyggd. 

Resterande delar av nya Färjestadsskolan är under byggnation och invigs under hösten 2022.