Bostaden satsar på Ersboda

Bild: Bostaden

Ersboda är ett viktigt bostadsområde för Bostaden och nu fortsätter man att satsa på stadsdelen och kvarteret Spanngränd. Nu skapas nya mötesplatser för såväl unga som äldre där en del av satsningen innefattar en ny idrottsplats för spontanidrott, en så kallad Qulananläggning som byggs i samarbete med Umeå kommun. Syftet med projektet är också att ersätta den basketplan som tidigare togs bort.

Bostadens satsning på Ersboda och kvarteret Spanngränd handlar om att öka tryggheten och skapa förutsättningar för hyresgäster att mötas och umgås. I samband med att kvartersgården renoveras anläggs en grönyta där hyresgäster ges möjlighet att odla. En mindre fotbollsplan för de allra minsta barnen kommer också att finnas i anslutning till anläggningen. Syftet är att skapa mötesplatser och öka tryggheten i området samtidigt som man vill uppmuntra och underlätta för barn och unga att utöva spontanidrott.

 

bild
Bild: Bostaden

 

Samarbete med Umeå kommun

För att även kunna erbjuda barn- och unga en mötesplats föddes idén om att bygga en idrottsplats för spontanidrott. Då lämpligt utrymme inte fanns i anslutning till kvarterslokalen byggs nu anläggningen i samarbete med Umeå kommun och placeras i anslutning till skolan.

- Det känns fantastiskt att vi tillsammans med Umeå kommun kan fortsätta vår strategiska satsning på Ersboda och skapa mötesplatser för alla åldrar, säger Mikael Lundgren, förvaltningschef på Bostaden.

Inspirera till rörelserikedom

Bostaden och Umeå kommun hoppas att satsningen ska öka barn och ungdomars fria och spontana idrottande och bidra till rörelserikedom. Förhoppningen är också att anläggningen ska kunna inspirera särskilt utsatta målgrupper som av olika anledningar inte deltar i organiserade träningar.

- Att tillsammans med Bostaden möjliggöra att idrottsplatsen kommer närmare barn och unga ökar förutsättningarna för spontanidrott. Det är något som vi hoppas i längden också ska bidra till bättre hälsa hos barn och unga, säger Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare på Umeå kommun.

Vad är en Qulan anläggning?

Qulan är en multianläggning där barn och unga spontant kan spela fotboll, basket, innebandy med mera. Den som består av en konstgräsklädd yta som är omgärdat av en sarg med ett större handbollsmål i vardera kortsidan och två mindre landhockeymålburar i vardera långsidan. Över respektive landhockeymålbur hänger en basketbollkorg och i här kan även ett volleybollnät enkelt sättas upp vid behov.

Anläggningen kommer inte att vara bokningsbar utan ska användas av skolan under skoltid och därefter är syftet spontanidrott. Umeå kommun ansvarar för skötsel och drift av anläggningen.

- Vi är mycket glada över den här anläggningen och den kommer användas frekvent på både idrottslektioner, raster och fritidsverksamhet. Den ökar verkligen förutsättningarna för rörelserikedom- både på skoltid och på fritiden, säger Rektorerna på Östra Ersbodaskolan och Ersboda Grundsärskolan.