Tyréns är konstruktör och arkitekt när nya bandyhallen i Bollnäs byggs

Bild: Tyréns

På det gamla SJ-området Bro 4:4 i Bollnäs ska en ny bandyhall byggas för drygt 100 miljoner kronor. Hallen byggs för elitseriespel med publikkapacitet för 3500 personer. Tyréns är på uppdrag av Hent ansvarig konstruktör och arkitekt för bygget och bidrar med kompetenserna akustik, fukt, energi och geoteknik.

– Hallen har varit efterlängtad av många sedan drygt 15 år tillbaka i kommunen. Nu blir arenan verklighet och det känns väldigt roligt att Tyréns fått förtroendet att bidra med så många kompetenser i ett uppdrag som fått stor uppmärksamhet lokalt, säger Per Hagengran, uppdragsansvarig, på Tyréns.

Området där hallen ska byggas har varit en plats för tågtrafik och industri i Bollnäs. Nya bandyhallen utgör en viktig del i att utveckla såväl SJ-området som att knyta ihop området med centrala Bollnäs.

Just nu pågår marksanering av den förorenade marken, kompletterande undersökningar och rivning av vissa befintliga byggnader.

– Tekniska utmaningar finns det gott om. Markens beskaffenhet med föroreningar och höga grundvattennivåer i kombinationen med närheten till järnvägen och angöring mot befintliga byggnader utgör några exempel. Vi befinner oss dessutom i en kulturhistoriskt viktig omgivning som vi behöver förhålla oss till, säger Per Hagengran.

Befintliga byggnader genomsyras av tegelbyggnader med inslag av trä, vilket också ska prägla arkitekturen på bandyhallen.

– Bollnäs är min hemstad och det finns mycket nostalgi i att bevara karaktären som finns i de tjusiga gamla tegelbyggnaderna i området. Hallen kommer byggas i tegel och samspela fint med omgivande byggnader och miljö, säger Anders Ekström, ansvarig arkitekt på Tyréns.

Byggstart är planerad till sommaren och bandyhallen beräknas stå klar till säsongen 2022/2023. Hallen ska disponeras av Bollnäs GIF men även allmänheten och skolor ska kunna ha tillgång till arenan.