Automatiserade och energieffektiva vattenreningssystem utvecklas snabbt i svenska simhallar

Timrå simhall är ett av de projekt som Poolwater är involverade i just nu. Illustration: Liljewalls Arkitekter

Text: Annika Wihlborg

Att bygga en simhall är ett tekniskt komplext projekt för många kommuner. Det är dessutom en typ av byggprojekt som kommunerna av naturliga skäl inte genomför särskilt ofta. Det är därför otroligt viktigt att kommunerna redan tidigt i ett projekt knyter till sig ett team av specialister och leverantörer som finns med under hela projektets gång. Det anser Sven-Erik Månsson, vd på det Arvikabaserade vattenreningsföretaget Poolwater.

 

bild
Täby simhall. Illustration: Arkitektgruppen GKAK genom 3DHOUSE

 

En stor utmaning är förstås att en simhall är en tekniskt komplex fastighet med mycket fukt och vatten som ska kapslas in och tas omhand. Poolwater är en helhetsleverantör inom vattenrening som ofta involveras redan i planeringsstadiet när nya simhallar ska byggas. Poolwater konstruerar, projekterar, monterar och underhåller reningsanläggningar för kommersiella pooler och bassänger. Deras målgrupp är dels SPA och wellnesshotell, dels kommunala simhallar. Vattenreningen är förstås en central del av alla simhallar. Vattenrenings- och ventilationsleverantörerna är de två leverantörer som många byggherrar väljer att involvera så tidigt som möjligt i ett projekt.

Även om vattenreningen enbart står för i genomsnitt fem procent av den totala projektbudgeten i ett simhallsprojekt så är det en central del av fastighetens infrastruktur. Det rör sig om stora investeringar som behöver bli rätt från början, säger Sven-Erik Månsson.

Strategiskt viktig investering för kommuner

 

bild
Täby kommuns nya simhall i Täby Park är ytterligare ett projekt som Poolwater är engagerade i. Foto: Arkitektgruppen GKAK genom 3DHOUSE.

 

Poolwater har precis slutfört sitt arbete med Pepparrotsbadet i Enköping, som invigs i början av 2021. För närvarande arbetar de även med Täby kommuns nya simhall samt Timrå kommuns nya simhall.

Behovet av att ersätta äldre simhallar med nyare och modernare byggnader är fortsatt mycket stort i hela Sverige. Tidigare har mycket fokus legat på storstadsregionerna, men nu ser vi att även allt fler mindre kommuner väljer att investera i nya simhallar som i första hand vänder sig till de egna kommuninvånarna. Undersökningar visar att i genomsnitt femtio procent av kommuninvånarna använder sig av den kommunala simhallen på något sätt. Det här rör sig därför om en strategiskt viktig investering för många kommuner, säger Sven-Erik Månsson.

 

bild
Sven-Erik Månsson, vd på Poolwater Foto:Sven-Erik Månsson, Elite Studios

 

En tydlig trend är, enligt Sven-Erik Månsson, att antalet partneringprojekt har ökat. På vattenreningsområdet är energieffektivisering och digitalisering de två dominerande trenderna. Beställare är förstås måna om att energieffektivisera sin anläggning så mycket som möjligt. Samtidigt efterfrågar man styranläggningar med hög automatiseringsgrad, vilket kräver minimala manuell styrning.

 

bild
Pepparrotsbadet: Pepparrotsbadet i Enköping, som invigs i början av 2021, är ett projekt som Poolwater arbetat med. Foto: PP Arkitektur

 

Underhålls- och serviceavtal efterfrågas

Allt fler beställare efterfrågar dessutom underhålls- och serviceavtal som gör att de snabbt får hjälp av tekniska specialister när något inträffat med styrsystemet. Andra trender är att automatiseringsgraden i simhallarnas styrsystem kontinuerligt ökar, liksom kraven på energieffektiv drift.

Sven-Erik Månsson ser positivt på framtiden för Poolwater, som är baserade i Arvika och består av tjugosex medarbetare.

Under Coronapandemin har vår orderingång varit högre än någonsin. Samtidigt finns det många spännande projekt kvar att räkna på. Just nu pågår rekryteringen av nio nya medarbetare som ska stärka upp vår verksamhet, säger han.

 

bild
Foto: PP Arkitektur