Svenska Idrottsakademin får nya medlemmar

André Myhrer, Anna Laurell Nash och Helene Ripa. Foto: Bildbyrån

Svenska Idrottsakademin utökas med nya medlemmar varje år. Medlemmarna är framstående representanter för svensk idrott, brinner för idrotten och vill se den utvecklas. I akademin sitter både före detta idrottare och nu aktiva, sportjournalister, idrottsledare och företrädare för idrottens organisationer.

Tillsammans röstar de fram vinnare till akademins priser som presenteras årligen på Idrottsgalan. 

I år har Idrottsakademins styrelse valt in följande fyra personer

Anna Laurell Nash – boxning (nr 340)

Peter Lundin – grundare Idrottsgalan (nr 341)

André Myhrer – alpint (nr 342)

Helene Ripa – parasport (nr 343)

Idrottsakademin bildades inför den första Idrottsgalan, år 2000. Medlemsnummer 1 i akademin innehas av Björn Borg, som utsågs till århundradets idrottare.