RF: Krafttag krävs för en inaktiv generation

Stefan Bergh Generalsekreterare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Foto: Riksidrottsförbundet.

Idag presenterade Centrum för idrottsforskning den årliga uppföljningen av statens stöd till idrotten. Rapporten ger ny och viktig kunskap som bekräftar vår oro för en alltmer inaktiv ungdom. Årets fördjupning, delrapporten De aktiva och de inaktiva, visar mycket oroande siffror om dagens unga generation. Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet.

56 procent av pojkarna och 78 procent av flickorna når inte de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. RF kräver ett åtgärdspaket mot den tickande ohälsobomben, skriver Riksidrottsöfrbundet 

- Tyvärr bekräftar rapporten det som flera andra undersökningar har visat under många år. Våra barn rör sig för lite. Om inte samhället samlat tar krafttag för att vända utvecklingen kommer ohälsan att öka och folkhälsoklyftorna att växa, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Forskaren Gisela Nyberg, Karolinska institutet, presenterar en ny studie med accelerometrar på barn 10-15 år. Resultaten visar att tjejer rör sig mindre än pojkar och tonåringar rör sig mindre än barn. Barn rör sig mer under skoldagen än på fritiden och mer på vardagar än på helger. Idrottsföreningsaktiva rör sig betydligt mer än andra.

- Enskilda åtgärder kommer inte att vända den här trenden. Det behövs ett paket med insatser som bland annat mer kunskap hos BVC-personal, översyn av läroplanen för förskolan, fler timmar i ämnet idrott och hälsa kompletterat med rörelse varje skoldag, skolgårdar måste utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar till rörelse och idrott och idrotten måste in i plan- och bygglagen så att alla får närhet till idrotts- och rörelsemiljöer. Våra politiker måste förstå att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse för ett gott liv, säger Stefan Bergh.

Suzanne Lundvall, GIH, och Gunilla Brun Sundblad KI/GIH, visar i rapporten De aktiva och de inaktiva att de allra flesta ungdomarna tycker om idrott och skolämnet idrott och hälsa och Samtidigt visar forskning att dessa unga är möjliga att återfå till föreningsidrotten. De har vanligtvis positiva erfarenheter av idrott och skulle gärna ha fortsatt under andra omständigheter.

- Resultaten är både uppfordrande och bekräftande. Sedan ett par år tillbaka pågår ett stort förändringsarbete inom idrottsrörelsen för att utveckla idrotten så att fler vill stanna längre. Studien visar att vår analys om vad vi behöver göra stämmer med verkligheten och att vi är på väg att hitta rätt, men också att vi har långt kvar till mål, säger Stefan Bergh.

Rapporten visar också att 5-6 procent av dagens unga nästan inte rör sig alls. De tycker varken om skolämnet idrott och hälsa eller föreningsidrotten. De närmast vänder sig bort från idrottskulturen.

- Vi ska göra vårt bästa för att så många som möjligt känner sig välkomna till oss. Men det är naivt att tro att vi kommer att nå alla. Den inaktiva gruppen som rapporten har identifierat löper stora risker för ohälsa, både nu och i framtiden. Vi ska göra vårt bästa för att locka dem till oss, men här behöver det offentliga ta ett större ansvar än idag, säger Stefan Bergh.