Svenskarnas Badvattenkvalitet Håller Hög Standard

Bad i sommarsjö. Foto: Havs- och vattenmyndigheten

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) visar att 90 procent av de 468 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet inför badsäsongen 2024. Ungefär 74 procent av dessa badplatser har fått klassificeringen utmärkt badvattenkvalitet, en siffra som bygger på provtagningsresultat från de senaste fyra badsäsongerna.

Ökad Andel Utmärkta EU-Bad

Antalet svenska EU-bad som klassificerats som utmärkta har ökat något jämfört med föregående år. I år klassas 346 EU-bad som utmärkta, baserat på kommunernas rapporterade provsvar. Det innebär att fler badplatser får regelbunden övervakning och kvalitetskontroller.

EU-Badens Utveckling

– Antalet EU-bad har ökat de senaste åren, vilket är positivt eftersom det medför regelbundna vattenprover, säger Ema Glad, utredare vid HaV. Dock har arton badplatser fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet. För dessa bad krävs kommunala utredningar för att identifiera och åtgärda föroreningskällor.

Även antalet EU-bad med klassificeringarna bra och tillfredsställande har ökat inför badsäsongen 2024. Denna uppgång bygger på provresultaten från de senaste fyra åren.

Klassificering och Övervakning

Enligt svensk lag ska badplatser med i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad, där kommunerna regelbundet kontrollerar badvattnet. Kvaliteten på badvattnet klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig. En dålig klassificering indikerar förhöjda halter av bakterier som E. coli eller intestinala enterokocker vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten