Vasas första stödvagga på plats

Första stödvaggan av 27 på plats runt skeppet Vasa maj 2024. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Den första av de tjugosju stödvaggorna som ska ge skeppet Vasa förbättrat stöd är nu på plats. De nuvarande sjutton utvändiga stöttorna ska ersättas med specialkonstruerade stålvaggor, var och en med en led under kölen. Målet är att bevara skeppet för framtida generationer.

Installationen av de resterande stödstrukturerna fortsätter enligt plan till hösten.

– Det känns väldigt bra att monteringen idag gick enligt planerna, det bådar gott inför arbetet som återstår med att bygga och montera den nya stöttningen, säger Magnus Olofsson, projektchef för projektet Stötta Vasa.

Träet i skeppet Vasa är ömtåligt och har förlorat mycket av sin ursprungliga styrka. Med tiden har skrovet blivit deformerat, och skeppet rör sig för mycket. Även om rörelserna är små kan de få allvarliga konsekvenser på lång sikt. Om inga åtgärder vidtas riskerar skeppet att till slut kantra.

b
Vasas nya stödvagga. Här på styrbords sida, den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

– Problemet med dagens stöttning är att den inte stöttar skeppet på tillräckligt många ställen. Som om inte det vore nog stöttar den dessutom på fel ställen här och var. Därför är den nya konstruktionen helt utformad efter hur skeppet är konstruerat och stödvaggorna placeras där de behövs bäst, berättar Magnus Olofsson. 

Varje stödvagga är unik. De är alla skapade specifikt för den plats på skeppet där de ska monteras. Dessutom installeras 182 lastceller i stödkonstruktionen.

– Det är för att vi ska veta exakt hur mycket last stöttningen tar i varje unik stödjepunkt. Som en bonus kommer vi också kunna ta reda på hur mycket själva skeppet väger, vilket vi inte vet idag, säger Magnus Olofsson. Han fortsätter:

– Vikten ligger någonstans mellan 800 och 1200 ton, och vi har utgått från den högre siffran när vi har dimensionerat den nya stöttningen. Vasa har svårt att bära sin egen vikt. Därför kommer så småningom även ett inre stöd, som ett skelett av stål, monteras i skeppet. Och för att kunna göra detta så bra som möjligt är det en fördel att veta exakt vad skeppet väger. 

Den största utmaningen sedan bärgningen

Den nya stödkonstruktionen ska fixera skeppet, bromsa skrovets rörelser, minimera risken för sprickbildningar och kollaps, samt bevara dess form. Detta är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet söker finansiering genom en insamling som riktar sig till allmänheten, donatorer och sponsorer.

Projektet "Stötta Vasa" beräknas vara klart år 2028, lagom till 400-årsdagen av skeppets första och enda seglats.

Fakta:

 • Den nuvarande stöttningen från 1960-talet måste bytas ut eftersom den skadar skeppet och orsakar deformationer i skrovet.
 • Bygget av den nya stöttningen startade i april 2024 och den första stödvaggan monterades den 29 maj.
 • De 17 nuvarande utvändiga stöttorna ska ersättas med 27 vaggor med en led under kölen, vilket ger stöd på fler punkter.
 • Den yttre stöttningen kompletteras med en inre stöttning, från kölen till övre däck, för att avlasta däck och däcksbalkar och bromsa rörelser i skrovet.
  b
  Vasas nya stödvagga börjar byggas år 2024. Den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.
  b
  Vasas nya stödvagga börjar byggas år 2024. Här ses den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet Vasa. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.