Grönt ljus för renovering av växthusen i Lunds Botaniska trädgård

White Botan Skiss. Bild: SFV

Statens fastighetsverk påbörjar i höst renovering och ombyggnad av Palmhuset och växthusen i Botaniska trädgården vid Lunds universitet. Det historiska projektet innebär att de gamla Kottepalmerna från 1860-talet och andra värdefulla växter kommer att få bättre utrymme och livsmiljö.

Det nya palmhuset kommer att ha en nockhöjd som är tre meter högre än tidigare, vilket möjliggör bättre växtförhållanden för de växter som redan är på väg att växa ut i taket. Dessutom kommer personalens arbetsmiljö att förbättras, och en ny entrébyggnad ska innehålla förbättrade faciliteter såsom information, utställningsutrymme, butik, toaletter och kapprum för besökare. Ett tillhörande planteringsrum för personalen ska också uppföras. Samtidigt kommer de befintliga låga växthusen att få nya glas och stommar, och orangerierna i trädgården kommer att få nya fönster.

b
Kottepalm. Fotograf: Katrin Furustig

– Det finns en potential att göra anläggningen till ett ännu mer attraktivt besöksmål. Vi strävar efter att bibehålla karaktären i trädgården. Växthuset ska fortsatt efter ny- och ombyggnad ha en viktig roll som fondbyggnad i trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till spegeldammen, säger Ragnar Stenport, projektägare vid Statens fastighetsverk.

Diskussionerna om renovering och ombyggnad av Palmhuset samt växthus och orangerier i Botaniska trädgården har pågått under en längre tid, men tidigare planer har skjutits upp på grund av ökade kostnader. Nu är emellertid finansieringen löst, och renoveringen och ombyggnaden planeras att starta i höst, med förväntad färdigställning hösten 2026.

Regeringen har tilldelat medel till Statens fastighetsverk (SFV) för underhåll och renovering av växthusen och orangerierna. Ombyggnaden av Palmhuset är främst en hyresgästanpassning och finansieras av donationer från en anonym givare, Crafoordska stiftelsen, Lunds universitet samt underhållsmedel från SFV.

Medan projektet pågår är växthusen stängda och de flesta växterna flyttade till andra växthus. En del av de gamla träden som inte är flyttbara står skyddade kvar på sin plats. Botaniska trädgårdens utomhusdel kommer att vara öppen som vanligt med vissa avspärrningar.

b
Palmhuset Fotograf: Anette Jansson

Källa: SFV