Sjöfartsverket uppdaterar sjökorten

I dag är cirka 80 procent av de svenska statliga vattnen mätta med moderna metoder, men i vatten grundare än tio meter så är det enbart ett fåtal procent som har blivit sjömätta i modern tid. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket mäter nu djupet i valda områden med mycket fritidsbåttrafik, finansierat av försäljningen av sjökort. Det välkomnas av båtlivsorganisationerna som efterfrågar uppdaterade sjökort för grunda vatten.

Verket, som normalt ansvarar för farleder och handelsfartyg, fokuserar nu på skärgårdsområden där behovet är stort enligt båtlivsorganisationernas input.

– Det är väldigt glädjande att vi kan sätta igång den här efterlängtade satsningen som kommer höja sjösäkerheten. Med hjälp av information från de som använder sjökorten kommer vi att genomföra punktinsatser och prioritera de områden som har störst behov, säger Magnus Hovberg, produktionschef.

Satsningen välkomnas av båtlivets organisationer.

– Det är positivt att vår dialog med Sjöfartsverket nu ger konkreta resultat som förbättrar sjösäkerheten. Redan till nästa sommar kommer några områden, där våra medlemmar har upplevt brister, kunna bli uppdaterade, exempelvis i Stockholms skärgård, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.

Sjökortens information om djupen i skärgårdsområden är föråldrad, med många mätningar från 1800-talet. Även om cirka 80 procent av de svenska statliga vattnen är mätta med moderna metoder, är det bara en liten del av de grundare områdena som har uppdaterad data. För att förbättra djupinformationen i dessa områden behövs en omfattande sjömätning, vilket är en stor utmaning. Sjöfartsverket och andra myndigheter har därför begärt en långsiktig finansiering från regeringen för att genomföra en fullständig sjömätning av de grunda vattnen.

– Bättre kunskap om våra grunda vatten är viktigt ur säkerhets- och miljöperspektiv. Våra medlemmar ser gärna att det i närtid sker en rejäl satsning och tas ett helhetsgrepp i syfte att producera och tillgängliggöra djupinformation över grunda vatten, säger Olof Granander, förbundsordförande Svenska seglarförbundet.

Källa: Sjöfartsverket