Dammar förvandlas till område för rekreation och vattenlek

Upplands Väsbys dammområde i Blå Parken ska ersättas med en annan gestaltning. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun förvandlar Blå Parkens vattenområde, i norra Stockholm, till en plats för rekreation och vattenlek. Invånarna får nu möjlighet att ge sina åsikter om hur området ska se ut.

Teknik- och fastighetsutskottet har beslutat att kommunen avslutar försöken att lösa de tekniska problemen med dammarna som har funnits sedan de byggdes för tre år sedan i Blå Parken.

– Att täta och åtgärda dammarna visar sig vara väldigt komplicerat och alltför kostnadskrävande och vi ser inte att det gagnar kommunens invånare att fortsätta det arbetet. I stället kommer invånarna få ta del av tre förslag till en ny gestaltning med vattenlek istället för dammar. Vi bygger vidare på de investeringar vi gjort, men omformar ytorna och hittar en bättre och hållbar lösning framåt, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm.

Kommunen har skapat tre olika förslag för omgestaltning av området, som kommer att presenteras för allmänheten i en omröstning senare i vår. Förslagen inkluderar olika koncept såsom en klassisk parkmiljö, ett utbrett torg och en miljö där naturen tar över med växtlighet och spridning.

Samtliga förslag strävar efter att erbjuda en visuellt tilltalande parkmiljö samt möjligheter för vattenlek för barn. Dessutom är de utformade med en lägre vattenförbrukning än det tidigare projektet med dammar hade beräknat.

– Vårt mål är att området ska färdigställas under 2025. I och med öppnandet kommer hela Blå Parken få nytt liv och kan betraktas som färdigställd, säger Frank Renebo som är teknisk chef i Upplands Väsby kommun.

Källa: Upplands Väsby kommun