Runda huset ska bli ett multifunktionellt hus för unga

Runda Huset Foto: Värmdö kommun

Runda huset i Gustavsberg ska bli en levande arena för unga, främja meningsfull fritid och social hållbarhet för Värmdös invånare.

Runda huset, för närvarande hyrt av Kultur och fritidskontoret, är en mötesplats för unga och delar lokal med Kultur och bibliotek. När Kultur och bibliotek flyttar till det nya Värmdö Kulturhuset, siktar Kultur och fritidskontoret på att göra Runda huset till en livlig plats för olika främjande aktiviteter.

– Vi vill skapa ett multifunktionellt hus med målbilden att det ska bli ett hus ”som har tänt från morgon till kväll”. Det är något som vi upplever starkt skulle bidra till känslan av trygghet i Gustavsberg, säger Miranda Ahlers, ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Initiativet fokuserar på jämlikhet, inflytande, medskapande och mobilitet för att skapa en inkluderande arena i Runda huset på Värmdö. Målet är att erbjuda invånarna meningsfulla och positiva upplevelser genom att samlokalisera olika verksamheter och skapa en dynamisk plats från morgon till kväll. De första stegen innefattar öppen ungdomsverksamhet och kulturskoleverksamhet från augusti, med planer på att engagera andra aktörer för att bidra till husets dynamik.

– Att levandegöra Runda huset ger goda förutsättningar till ett tryggt och inkluderande sammanhang i Gustavsbergs centrum för alla barn och unga i kommunen, säger Lena Hellström, chef Kultur- och fritidskontoret.

Detta initiativ för unga är i linje med Värmdö Vision 2030, och förväntas genom samarbete med Musikens hus och Värmdö kulturhus bli en modell för socialt engagemang.

Källa: Värmdö kommun