WWF och Nordens Ark tilldelas Drömprojektet på 21,5 miljoner

Från vänster mnemosynefjärilen, igelkotten. Längst ner till vänster fjällräven och storspoven. Dessa fyra är några av de arter som WWF och Nordens ark ska hjälpa till att rädda, med stöd av Postkodlotteriet. Foto: Ola Jennersten WWF, förutom storspoven som fotats av Andrew Parkinson.

Sverige har en rik natur med unika arter som fjällräven, igelkotten, storspoven och mnemosynefjärilen, som hotas av utrotning. WWF och Nordens Ark har fått 21,5 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet för att rädda och stödja dessa och flera andra hotade svenska arter.

Mångfalden av liv på jorden utrotas i en takt vi aldrig tidigare sett. Sedan 1970 har populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 69 procent. Det är lätt att tro att det sker någon annanstans. Men så är det inte.​ Antalet rödlistade arter i Sverige ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel vara rödlistade.

–Vi står inför en allvarlig kris av vår natur och många arter är hotade i Sverige. Att då många naturvårdsinsatser i Sverige har pausats eller ställts in är allvarligt. Därför är Drömprojektet extra viktigt just nu, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

– Tillsammans är vi ett dreamteam, konstaterar Mats Höggren, vd för Nordens Ark. Vi har bred och unik kompetens och de erfarenheter som krävs för att bevara dessa arter. Drömprojektet tar avstamp i konkreta och väl underbyggda åtgärdsprogram och sker i nära samarbete med länsstyrelser och lokala organisationer.

De arter som Drömprojektet kommer att fokusera på representerar olika djurgrupper med stor geografisk spridning från fjällräven i norr till läderbaggen i söder. De är alla beroende av landskapstyper och biotoper som minskar kraftigt i Sverige.    

Källa: WWF/Nordens Ark