Nu startar EU-projektet "EXPBIO" i Göteborg

EXPBIO finansieras av EU:s Interreg Nordsjöprogram med 52 miljoner kronor. Foto: Creative Common

I Göteborg samlas nu parterna för det europeiska samarbetet EXPBIO för första gången. Projektet, som får 52 miljoner kronor av EU för att främja biologisk mångfald i Nordsjöregionen, leds av Göteborgs botaniska trädgård. 

Projektet inkluderar åtta partners från fem länder längs Nordsjökusten: Holland, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige. Tillsammans ska de fokusera på olika aspekter av biologisk mångfald.

Bakgrunden är den stora markrestaureringsbehovet i länderna runt Nordsjön och Europa generellt sett. Projektet kommer att arbeta främst med tre områden och fyra pilotprojekt inom varje område:

  1. Återskapande av gräsmarker för att testa olika restaureringsmetoder.
  2. Utveckling av lokala fröblandningar för olika ekosystem och förhållanden.
  3. Bekämpning av "växtblindhet" genom att öka medvetenheten om växtvärldens mångfald i närmiljön, inklusive medborgarforskning.

EXPBIO överensstämmer med EU:s Nature restauration law från sommaren 2023, vilket fastställer att 30 procent av landytan i Nordsjöregionen ska restaureras och skyddas år 2030.

Botaniska trädgården i Göteborg, som leds av Västra Götalandsregionen, är projektets huvudman. Madeleine Jonsson, ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden, kommer att inviga konferensdagarna.

Helen Ekvall, pedagog på Botaniska trädgården, är en av dem som arbetar med EXPBIO. För fyra år sedan startade hon projektet Så Vilda! där skolbarn planterar blomsterängar runt regionen för att bekämpa växtblindhet och öka kunskapen om naturen.

“Växtblindhet är ett begrepp som hörs allt oftare. Det står för en tendens att varken notera eller värdera de växter vi människor har omkring oss. Man brukar säga att vi bara är villiga att skydda det vi har kunskap om, och också har ett namn på. Eftersom dagens barn växer upp i en allt mer urbaniserad värld är deras relation till naturen inte någon självklarhet. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter i projektet kan bidra till att råda bot på denna okunskap, både hos barn och vuxna.” 

b
Helen Ekvall, pedagog på Botaniska trädgården. Foto: Creative Commons

EXPBIO finansieras av EU:s Interreg Nordsjöprogram med 52 miljoner kronor.