Svenska motionslopp fylls på i en allt snabbare takt

Engelbrektsloppet. Foto: Gunnar Meller

Motionsloppen har blivit mycket populära och de fortsätter att växa trots de utmaningar som pandemin har medfört för evenemangsbranschen. Det visar på ett ökat intresse för hälsa och motion hos människor och även på en önskan att delta i gemensamma aktiviteter och utmaningar. Att evenemangen blir fullbokade och att arrangörerna behöver revidera sina prognoser är ett positivt tecken på återhämtning för branschen.

Det är också viktigt att arrangörerna är medvetna om behovet av att säkerställa kvaliteten på loppen och att de kan behöva begränsa antalet deltagare för att kunna erbjuda en säker och trivsam upplevelse för alla som är med. Det är en balansgång mellan att möta det ökade intresset och att upprätthålla hög standard och säkerhet.

– Med den tillväxttakt som vi har för närvarande så har vi snart passerat budgetmålet och ser över hur många som vi klarar av att välkomna innan vi behöver sätta stopp. Vi behöver se till både kvalitet och säkerhet för deltagarna och det finns risk för att vi inte kommer kunna ta emot alla som vill springa Göteborgsvarvet i år, säger Eva-Lena Frick förbundschef i Göteborgs Friidrottsförbund som arrangerar Göteborgsvarvet.

Vi inom Vasaloppet har varit tvungna att revidera vår tidigare målbild och arbetar för högtryck för att kunna möta det stora intresset för årets upplaga av Vasaloppets vintervecka. Förhoppningsvis når vi nu 60.000 deltagare i år, säger Johan Eriksson vd Vasaloppet.

– Vi ser att åldersgruppen 18-30 åringar är den grupp som växer snabbast i anmälningarna till Stockholm Marathon. Denna grupp är nu nästan lika stor som 30-40 åringar, säger David Fridell, verksamhetschef på Marathongruppen

– Det är glädjande att det i stor utsträckning är deltagare från en ny målgrupp unga personer som har hittat till loppen i såväl En Svensk Klassiker som inom Stockholm Marathon, samtidigt som tidigare deltagare har hittat tillbaka, säger Staffan Movin, ordförande Svenska Motionslopp.

Tillväxten inom löp- och skidlopp sticker ut jämfört med andra motionsgrenar som cykellopp och triathlon. Många mindre arrangörer har försvunnit, och osäkerheten kring Trafikverkets avgifter har avskräckt investeringar och planering för mindre lopp.

– Att i början av året inte veta vilka kostnader man har för att arrangera ett evenemang på väg gör det svårt att motivera klubbar och funktionärer att lägga ned ideell tid och kraft, säger Staffan Movin ordförande Svenska Motionslopp.

Källa: En Svensk Klassiker