Smålandsleden upprustas för 6 miljoner kronor

Projektet pågår under ett år och ska vara klart 28 februari 2025. Foto: Dayfotografi

Jönköpings län har beviljats över sex miljoner kronor i stöd för investeringar i Smålandsleden från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket. Projektet omfattar alla tretton kommuner i länet och är en betydande satsning för att främja plats- och destinationsutvecklingen.

Smålandsleden sträcker sig genom alla tretton kommuner i Jönköpings län och har en total längd av 90 mil. Det beviljade stödet kommer att användas för förbättrad märkning, nya ledentréer, informationsskyltar, vindskydd, grillplatser, bänkar, toaletter och spänger. Denna investering i leden främjar ökad turism och ger samtidigt företag längs leden möjligheter att integrera den i sin marknadsföring och produktutveckling.

– Utveckling av länets system av vandringsleder är viktig ur flera olika perspektiv, både för de som bor i länet, men även för de som besöker oss. Genom detta följer vi länets nya besöksnäringsstrategi där vi på ett hållbart sätt utvecklar besöksmål och skapar möjlighet för både länsbor och turister att uppleva den vackra småländska naturen, säger Kerstin Hammar, regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
 

Initiativet kommer från länets kommuner och varje kommun har pekat ut sina specifika behov. Region Jönköpings län är samordnare för arbetet med Smålandsleden medan det är länets kommuner som står för de lokala insatserna.

– Att få projektet beviljat ger en rejäl vitamininjektion för alla inblandade. Dessa nationella medel tydliggör att det krävs flera nivåer av samverkan för att hitta en långsiktig hållbar lösning på ledutveckling i Sverige. Smålandsleden är en pusselbit, där kommunerna har den verkliga nyckelrollen medan vår roll är att stötta dem i deras arbete, säger Lisa Bergström, utvecklare regionalt friluftsliv, Region Jönköpings län.

Källa: Region Jönköpings län