Klart för avgång på UKK

Upplands Modelljernvägsförening visar sin modell av Uppsala station på UKK. Foto Upplands Modelljernvägsförening

Om tågen har problem med förseningar och inställda avgångar på Uppsala centralstation, så blir det bättre punktlighet och ordning i Uppsala konsert och kongress restaurang under sportlovet. Då kommer nämligen Upplands Modelljernvägsförening att anordna en modelljärnvägsmässa.

På mässan kommer föreningen att visa upp sin stora tågbana för allmänheten, med ett rälssystem som mäter 8 x 20 meter och mängder av tåg, byggnader och bilar i miniatyr. De lokala tågentusiasterna har återskapat Uppsalas stationsområde som det såg ut i slutet av 1960-talet. Här finns den kända stationsbyggnaden, Bror Hjorths skulptur ”Näcken”, godsbangården (där Katalin ligger i dag) och andra bekanta miljöer.

Längs spåren körs modelltåg i olika riktningar och besökarna kan prova på att köra tågen. Banan är 50 meter lång och modelljärnvägens höjd från golvet är 90 cm och full med massor av tåg och miljöer i miniatyr.

b
Detalj från Upplands Modelljernvägsförenings modell av Uppsala stationshus och banområde. Foto: Upplands Modelljernvägsförening