EUs idrottsministrar stödjer gemensamt den europeiska idrottsmodellen

Det mest uppmärksammade målet är det så kallade superligamålet där ett tiotal fotbollsklubbar ville starta en liga och samtidigt fortsatt vara medlemmar i den europeiska fotbollsrörelsen och delta i UEFA:s turneringar. Foto: fotonio/unsplash

EU:s idrottsministrar har idag gått ut med ett gemensamt uttalande. I uttalandet förnyar ministrarna sitt stöd för den europeiska idrottsmodellen, en modell vars syfte är att stärka idrottens självständighet och demokratiska struktur.

– Idrottens självständighet ska värnas och vi måste vara mycket tydliga med att vi fortsatt står bakom den svenska och europeiska idrottsmodellen. Det handlar ytterst om att idrotten ska vara demokratisk, självbestämmande och öppen för alla, säger Jakob Forssmed, socialminister och ansvarig för idrottsfrågor.

I november 2021 godkände idrottsministrarna i EU en rådsresolution om en europeisk modell för idrott. Bland annat mot bakgrund av EU-domstolens domar i målen om fotbollens superliga, Internationella skridskoförbundet och Royal Antwerp FC den 21 december 2023 har nu 26 idrottsministrar undertecknat ett gemensamt uttalande där man vill förnya sitt stöd till modellen.

I uttalandet understryker man bland annat stödet för den europeisk idrottsmodellens pyramidstruktur, öppna system för uppflyttning och nedflyttning, gräsrotsstrategi och solidaritetsersättning, idrottens roll för nationell identitet och i samhällsbyggandet, samt uppmanar till att den europeiska modellen fortsatt ska vara ett centralt inslag i EU:s vision för den europeiska idrottens framtid. 

− Jag välkomnar att Jakob Forssmed så tydligt tillsammans med sina ministerkollegor i EU markerar att den europeisk idrottsmodellen där föreningar samlas i nationella förbund och sedan i europeiska förbund ska värnas, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

− Det är bra att regeringar runt om i Europa ser med oro på utfallet i domstolen och sätter tryck på EU-kommissionen. Jag vill tro att den här frågan inte är partiskiljande i Sverige. Och att alla toppkandidater till EU-parlamentsvalet i juni håller samma linje som regeringen och vill säkerställa att den europeiska idrottsmodellen skyddas, säger Anna Iwarsson. 

Källa: Regeringskansliet/Riksidrottsförbundet