Nytt samarbete ska driva utvecklingen av Hjälmarens miljö och friluftsliv

Kanotled. Fotograf: Therese Larsson

Katrineholm är en aktiv deltagare i Hjälmarsamarbetet, en nybildad förening som samordnar utvecklingen av landsbygd, naturmiljö och friluftsliv kring Hjälmaren. Tillsammans med andra kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer strävar kommunen efter att skapa en attraktiv och livlig landsbygd med rikt friluftsliv samt främja en stark besöksnäring vid Hjälmaren.

Föreningens huvuduppdrag omfattar samordning av landsbygdsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, besöksnäring, naturmiljö, kulturmiljö, fiske, vattennivå och kvalitet. Kommunen fokuserar på effektiv samverkan mellan kommuner, regioner, länsstyrelser och destinationsbolag med särskilt fokus på Hjälmaren. Lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare är också centrala.

Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, betonar glädjen över att delta i utvecklingen av miljön, landsbygden och friluftslivet kring Hjälmaren. Det ses som en möjlighet att lära av och samarbeta med andra aktörer mot gemensamma mål.

I föreningen ingår representanter från flera kommuner, länsstyrelser och besöksorganisationer runt Hjälmaren. En gemensam förening möjliggör en mer fokuserad och effektiv utveckling av Hjälmaren, skapar förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling och främjar engagemang från lokala aktörer.

Samtidigt undersöker Örebro kommun tillsammans med andra parter möjligheterna för att göra Hjälmaren till Sveriges nästa biosfärområde. Detta syftar till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald samtidigt som en hållbar ekonomisk utveckling främjas. En förstudie pågår med planer på att lämna in en ansökan till den nationella biosfärkommittén hösten 2024. Detta potentiella uppdrag kan bli en framtida inriktning för Hjälmarsamarbetet.

Källa: Katrineholms kommun