Rundabordssamtal om problemet med tidig selektering inom barn- och ungdomsidrott

Foto: leah hetteberg/unsplash

Flera av de stora idrottsförbunden samt Riksidrottsförbundet var representerades nyligen i ett möte som socialminister Jakob Forssmed bjudit in till, för att tillsammans med forskare diskutera problemet med tidig toppning och selektering.

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga är en viktig del i regeringens politik och syn på idrott.

– Alltför många barn och unga tappar idrottsglädjen till följd av att man blir utsorterad eller utanför och många väljer att sluta redan i 11-årsåldern. Detta är inte rimligt och vi måste få till en förändring. Flera förbund gav goda exempel men långt mer behöver göras och arbetet får inte stanna med policydokument. Nu behöver vi mer än någonsin få in och behålla fler barn och unga i rörelse och idrott, säger Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för idrottsfrågorna.

Alla barn och unga ska känna sig välkomna och ges möjlighet att idrotta utifrån sina förutsättningar. Trots detta rapporteras återkommande om toppning inom barn- och ungdomsidrott, om tidig selektering av unga, om föreningar med unga akademi- och elitlag eller om föreningar som inte erbjuder alla barn samma förutsättningar att idrotta.

– Idrotten fyller en unik funktion i samhället och får ett stort stöd från staten. Med denna roll följer ett ansvar. Efter mötet är det tydligt att olika förbund kommit olika långt i hur man arbetar för att få barn och unga att stanna inom idrotten och känna glädje utifrån sina egna förutsättningar. Här behövs att man tar krafttag för att bryta negativa strukturer, säger Jakob Forssmed.

Med på mötet var representanter från Riksidrottsförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Simförbundet, samt professorerna Karin Redelius från Gymnastik- och idrottshögskolan och Johan Norberg från Centrum för idrottsforskning.

Källa: Regeringskansliet