Ny ishall planeras nära Landvetter

En översikt med en stor ishall närmast Härrydavägen i söder, ett stort parkeringshus i nordost. Ishallens entré vetter mot en inbjudande mötesplats och en hög hotellbyggnad. Andra byggnader är till för tillverkning och handel. Illustration: Härryda kommun

Planer för en ny ishall i Härryda tar form, nära Landvetters flygplatsmot. Tanken är att skapa en inbjudande mötesplats omgiven av hotell och olika verksamheter. 

Hallen kommer att ha två rinkar och en idrottshall längs Härrydvägen, mellan Landvetter centrum och Härrydaskolan. Den nya hallen blir betydligt större än den nuvarande i Landvetter och inkluderar en matchrink med sittplatser.

För att främja trygga möten föreslås entrén vända mot en öppen torgyta, som blir en inbjudande plats för besökare och idrottsutövare i alla åldrar. Närliggande planer inkluderar ett högt hotell, mindre byggnader för kaféer och butiker, samt ett parkeringshus med plats för 2 000 bilar.

Tanken är att parkeringshuset även ska betjäna långtidsparkering för flygresenärer som tar skyttelbussen till Landvetter flygplats.

För att integrera med omgivningen föreslås att alla byggnader använda trä, tegel eller sten i fasaderna. Byggnadshöjderna varierar, med hotellet på upp till sju våningar, parkeringshuset i 6-7 våningar och ishallen på två väl tilltagna våningsplan.

Planen inkluderar även infrastrukturdetaljer som en kommunal lokalgata, nya parkeringsytor och åtkomstvägar för kollektivtrafik. Området ligger nära flygplatsmotet och kan nås via Härrydvägen och en gång- och cykelbana. Vatten, avlopp och dagvattenhantering kommer också att inkluderas.