1,6 miljarder till bildkonst, hemslöjd, design och dans

Designskolan på Vandalorum i Värnamo. Fotograf: John Nelander

Kulturrådet fördelar årets regionala kulturbidrag på totalt 1,5 miljarder kronor till hela landet. Regionerna får stöd enligt kultursamverkansmodellen, med extra 107 miljoner kronor till kulturverksamheter i Region Stockholm. Fokusområden inkluderar bildkonst, hemslöjd, design och dans.

– Vi vill bidra till att upprätthålla och stärka den kulturella infrastrukturen i regionerna. Rent konkret innebär det att Kulturrådet förstärkt de statliga bidragen som regionerna får med 0,9 procent. Det täcker tyvärr inte behoven och naturligtvis förstår jag den oro som många kulturaktörer gett uttryck för med tanke på det tuffa ekonomiska läget med ökade kostnader och höjda hyror, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

– Förstärkningen har blivit möjlig genom en omfördelning från de så kallade utvecklingsbidragen, förklarar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. En konsekvens blir att vi inte kommer kunna fördela lika mycket medel till nya utvecklingsprojekt under året. Men med nuvarande ekonomiska situation är det ändå viktigt att främja stabilitet och förutsägbarhet för kulturverksamheterna i hela landet. 

Kulturrådets styrelse gör dessutom förstärkningar inom tre strategiska utvecklingsområden: 

  • Utveckla regional infrastruktur, etablera och stärka samverkan mellan regionerna.
  • Ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur.
  • Insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

Förstärkningar inom regional kultur fördelas till specifika områden och regioner. Region Blekinge satsar på professionell dans, Jönköpings län prioriterar bild och form, medan Region Gotland skapar ett nytt resurscenter för konst, slöjd, form och design. Dans i Blekinge stärks genom kultursamverkansmodellen, medan Jönköping expanderar Designskolan på Vandalorum. Region Gotland etablerar Resurscenter Konst som en digital och fysisk plattform för bildkonst, form, slöjd och design.

Källa: Kulturrådet