Idrott utan gränser tilldelas årets Fem i tolv-pris

Kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkaskiira Wik och Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Foto: Norrköpings kommun

Årets mottagare av Fem i tolv-priset, som hyllar dem som bidrar till mänskliga rättigheter och bekämpar främlingsfientlighet, har tillkännagivits. Idrott utan gränser är årets pristagare och priset överlämnades i Navestads Portalen av Anna Sotkasiira Wik, ordförande för kommunfullmäktige.

– Det känns mycket bra att dela ut priset till Idrott utan gränser, de är väl förtjänta det. De fyller en mycket viktig funktion för elever och ungdomar som inte har möjlighet att delta i idrottsverksamhet utanför skolan på grund av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, och är en viktig länk mellan föreningslivet och dessa unga, säger Anna Sotkasiira Wik, kommunfullmäktiges ordförande.

Motiveringen:
Idrott Utan Gränsers metod bygger på att se, berömma och bekräfta varje barn, så att de vågar delta aktivt, vågar misslyckas, vågar skapa sociala relationer och vågar säga nej. Idrott Utan Gränsers ledare är trovärdiga förebilder för barnen och bygger starka relationer till barnen. De har ofta en liknande bakgrund som barnen och har lyckats inom sin idrott. Genom rörelse, engagemang och delaktighet i föreningslivet kan IUG bidra till känslan av tillhörighet, vilket är viktigt utifrån rådande samhällsutveckling bland unga.

Källa: Norrköpings kommun