Nämdöskärgården föreslås bli en marin nationalpark

Beskrivning: Bullerö från ovan. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården föreslås bli Sveriges andra marina nationalpark. Det föreslagna området, som sträcker sig över 31 900 hektar och till största delen består av hav, kan bli Sveriges 31:a nationalpark.

"En eventuell nationalpark i Nämdöskärgården skulle innebära långsiktigt skydd för ett unikt skärgårdslandskap som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön. Genom att skydda detta område bidrar vi till att bevara dess höga biologiska värden både på land och under vattenytan", säger Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger.

Förslaget sträcker sig över 31 900 hektar, varav 97 procent utgörs av hav. Det omfattar tusentals öar, kobbar och skär. Syftet är att skydda områdets unika ekologi. Denna föreslagna nationalpark skulle bli den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön.

Naturvårdsverket har arbetat nära Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun för att ta fram förslaget. Andra myndigheter, intresseorganisationer och lokala föreningar har också bidragit till förslaget.

Naturvårdsverket välkomnar synpunkter på förslaget fram till den 1 mars 2024. Efter att svarstiden löpt ut kommer Naturvårdsverket att sammanställa svaren och eventuellt justera förslaget baserat på feedbacken. Det slutliga förslaget kommer sedan att skickas till regeringen för bildandet av nationalparken.

Källa: Naturvårdsverket