Invigning av Kronoparksskogen

Foto: Karlstad kommun

Kronoparksskogen är ett omtyckt friluftsområde som lockar Karlstads invånare i alla åldrar. För att förbättra upplevelsen har Karlstads kommun genomfört utvecklingsprojekt i området, inklusive konstruktionen av ett grillhus, en motorikbana och en sagostig med träskulpturer och musikinstrument. Dessutom har ett vindskydd med sittplatser skapats för att främja utomhusundervisning och öka områdets attraktivitet.

Som svar på önskemål från barn och unga i området har Kronoparksskogen implementerat flera nya faciliteter, inklusive ett grillhus med grillspett, ett vindskydd med sittplatser, en sagostig med sagotron och en motorikbana.

– Friluftsområden som det här på Kronoparken med inslag av olika aktivitetsytor, kan lägga grunden för att barn och unga blir trygga och bekväma med att röra sig i naturmiljöer. Dessutom är det extra kul att barn- och unga har kommit med önskemål om hur vi kan utveckla den här platsen, säger Robert Halvarsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Investeringsbesluten för Kronoparksskogen delvis motiveras av ett uppdrag från kommunfullmäktige 2021, som fokuserar på att förbättra områdets aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv med hänsyn till dess naturliga värden.

– Den här satsningen möjliggör att fler kan ta sig ut i naturen i sitt närområde för att uppleva och utforska. Det är även ett sätt att uppmuntra till nyfikenhet och rörelseglädje, säger Monika Bubholtz ordförande, teknik- och fastighetsnämnden.

b
Monika Bubholtz ordförande, teknik- och fastighetsnämnden och Robert Halvarsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Karlstad kommun

Fler aktivitetsytor i Kronoparksskogen

Sedan tidigare har det funnits elljusspår på platsen och för att göra området ännu härligare har det byggts:

  • Grillhus med grill och roterande grillspett under tak
  • Stort vindskydd med sittplatser och tak, vilket också skapar möjlighet för uteundervisning
  • En 300 meter lång sagostig som ligger längs en befintlig stig från Klasmossens Ip till elljusspåret
  • En sagoplats med en tron med små sittplatser, en ugglestaty i trä och kryptunnel i trä, balansstolpe, träinstrument
  • Ett naturmemory och motorikbana i närheten av grillplatsen

b
Motorikbanan. Foto: Karlstad kommun
b
Sagoplats. Foto: Karlstad kommun

Källa: Karlstad kommun