Utmärkande naturvägledning 2023 hyllas

Samtliga mottagare av Årets naturvägledning 2023: Pia Enocson, Martina Kiibus, Mats Ottosson, Karin Gyllenklev, Linnea Rollgard, Elin Johansson och Martita Grufvik. Foto: SLU Centrum för naturvägledning

Los skola och Martina Kiibus prisas för att stärka bandet mellan människa och natur. Under Mångfaldskonferensen hyllades även Naturmorgon i SR P1 och Insektslandets insektsstig i Sandvikens kommun för deras banbrytande naturupplevelser.

Årets naturvägledning prisades vid en ceremoni den 15 november i Uppsala av SLU Centrum för naturvägledning (CNV). Mottagarna, såsom Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark och Martina Kiibus naturguidningar i Tyresö, visar på en inspirerande form av naturvägledning. Deras initiativ väcker nyfikenhet, sprider kunskap och främjar ett starkt lokalt engagemang för naturvärden.

– Idag har många i samhället nästan ingen kontakt med naturen eller förståelse för att vi är så beroende av den. Naturvägledning blir allt viktigare för att bygga upp relationer till naturen och insikter om att vi måste värna ekosystemen, säger Eva Sandberg på SLU Centrum för naturvägledning

– FN:s nya globala räddningsplan för den biologiska mångfalden pekar ut att vi måste arbeta mycket mer för att lyfta kunskap och engagemang för naturen. Våra pristagare är utmärkta och inspirerande exempel på hur det kan gå till!

Mottagare av Årets naturvägledning 2023 – juryns motiveringar

Naturvägledning med guide: Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark

Ungdomar från Los skola är sedan 2011 naturguider för yngre barn i Hamra nationalpark. Alla elever i årskurs 3 i Ljusdals kommun samt ungdomarnas släkt, vänner och andra intresserade får följa med. Genom upplevelser med alla sinnen bidrar de till intresse för natur och ett starkt lokalt engagemang för nationalparken och dess värden. Att självständigt planera, visa och berätta om det man kan uppleva i naturen ger ungdomarna en möjlighet till eget lärande men också att prova på naturvägledning som tänkbart yrke.

Plats: Los och Hamra national park i Ljusdals kommun

Självguidande naturvägledning: Naturmorgon i SR P1.

Att lyssna på Naturmorgon i P1 ger en stark närvarokänsla – nästan som att vara på plats i naturen. Fältreportrarna rör sig genom vassar, vågor och vind och gör varje vecka en halv miljon lyssnare till sina medupptäckare. I samtal med experter och dialog med lyssnarna ger de rik möjlighet till kunskap om natur och inspiration att besöka naturområden. Material som Naturmorgons fågelsångsskola med Mats Ottosson är en stark folkbildningsinsats som sänker trösklarna för att upptäcka mångfalden i vårens sångkör.

Plats: Naturmorgon i SR P1 sänder till hela landet från Växjö

Mottagare av Årets naturvägledning 2023 om biologisk mångfald – juryns motiveringar

Naturvägledning om biologisk mångfald med guide: Martina Kiibus naturguidningar i Tyresö kommun

Med stort engagemang har Martina Kiibus i sin roll som naturguide i Tyresö kommun visat vägen in i naturen sedan 2010. Genom dialog med deltagarna anpassar hon guidningar för de grupper hon möter. Hon kopplar den direkta naturupplevelsen året om till de stora frågorna om klimat och biologisk mångfald och inspirerar till lokalt engagemang. Med utmärkelsen vill vi också ge en eloge till Tyresö kommun som med lång kontinuitet satsar på naturskola och naturguidningar för sina invånare.

Plats: Tyresö kommun

Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald: Insektslandets insektsstig.

Naturvägledning lyfter ofta stora frågor och sammanhang med utgångspunkt från arter och detaljer i natur. Insektsstigen leker med skalorna, gör det lilla stort och skapar upplevelser av hur det ur myrans perspektiv är att bära ett barr till stacken, att som humla kånka på en pollenboll eller hur de känns att sväva fram som en trollslända. Stigen är ett nytänkande, ambitiöst och inspirerande exempel på naturvägledning för barn och familjer. Genom en konstnärlig och lekfull upptäcktsfärd till insekternas värld förnyar Insektsstigen formatet för pedagogik om biologisk mångfald.

Insektslandets insektsstig: Årsunda i Sandvikens kommun

Källa: SLU