Stöd för Vinter-OS och Paralympics 2030

Fotomontage av svenska vinterparalympier. Foto: Sveriges Paralympiska Kommitté.

Regeringen i Sverige stöder fullt ut Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet i deras fortsatta utforskning av att potentiellt arrangera vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030. Idrottsminister Jakob Forssmed meddelade under söndagen att regeringen står bakom att idrottsrörelsen fortsätter arbetet med att få vinterspelen till Sverige.   

– Vi har haft en bra dialog med politiken, inte minst idrottsministern, där vi har förklarat att vi vill arrangera de mest hållbara spelen hittills, ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Och inte minst ur ett demokratiskt och jämlikt perspektiv, för att ett spel till Sverige får ett långsiktigt positivt arv för hela samhället, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande i Sveriges Paralympiska Kommitté. 

– Det är en styrka att den samlade idrottsrörelsen står bakom projektet och att vi har ett koncept som bygger på att använda befintliga arenor på orter som är vana att arrangera tävlingar i världsklass. Det är med ödmjukhet inför de utmaningar vi har i vår samtid som vi ansvarsfullt arbetar vidare med kandidaturen, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet. 

Kommunerna Åre, Östersund och Falun har bekräftat sina garantier, medan Falun och Östersund även har fastställt arenagarantier.

– Vårt grundarbete har pågått sedan i februari och nu är vi redo att ta steget in i den sista fasen. Det är glädjande och viktigt att regeringen gör samma bedömning. Jag hade ett mycket bra samtal med idrottsminister Jakob Forssmed i dag, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann

– Vi har också ett starkt stöd och uppbackning från näringslivet, som ser stora vinster med ett OS och Paralympics i Sverige 2030 kopplat till Sverigebilden. Näringslivet har både muntligt och skriftligt uttryckt sitt stöd till arrangemanget. 

Solna stad stödjer ansökan

Solna stads kommunstyrelse har beslutat att stödja Sveriges ansökan för att arrangera vinter-OS och Paralympics 2030. Friends Arena i Solna är planerad som en av huvudarenorna för spelen i Stockholmsregionen.

Förslaget om att värdskapet inte kräver mer än de vanliga arrangemangen för större evenemang på Friends Arena. Solna stad är redo och säkerställer att uppgifter som snöröjning, renhållning och avfallsinsamling sköts på sedvanligt sätt under spelen.

Internationella Olympiska Kommittén kommer under december månad att berätta vilka intresserade arrangörer av vinterspelen 2030 och 2034 som bjuds in till fas tre, som innebär en målinriktad dialog. Under den målinriktade dialogen ska bland annat arbetet kring de avtal och garantier som behövs slutföras. 

bild
Friends arena,i Solna. Foto: Solna stad

Under 2024 väntas IOK besluta om värdskap för vinter-OS och Paralympics 2030 och 2034. 

– Det är självklart att Solna ska vara en del av ett större OS-arrangemang i Stockholmsregionen. Solna har god erfarenhet av större evenemang och en anläggning av högsta klass i Friends Arena, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Sveriges ansökan sträcker sig över fyra orter: Falun, Åre, Östersund och Stockholmsregionen. Förutom Friends Arena inkluderar planerna Avicii Arena, Tele2 Arena och Scaniarinken i Södertälje som arenor i Stockholmsregionen. Målet är att Sveriges vinter-OS ska bli de mest hållbara spelen genom tiderna, med fokus på ekologi, samhälle och ekonomi.

Källa: Solna stad / Sveriges Paralympiska Kommitté