Stockholms Hamnar bjuder in till en vattenanvisningstävling

Strandvägskajen i Stockholm. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar arrangerar en vattenanvisningstävling vid Strandvägskajen, en av Sveriges mest attraktiva platser. Målet är att hitta en partner för att etablera en åretruntverksamhet som förbättrar platsens attraktivitet och stadslivskvalitet. Stockholms Hamnar söker en innovativ aktör som kan skapa en högkvalitativ, flytande verksamhet till glädje för både lokalbefolkningen och besökare. Delta i vår tävling och bli en del av den spännande utvecklingen vid Strandvägskajen i Stockholm.

– Det är jättespännande att få lansera den här vattenanvisningstävlingen! Vi hoppas få in kreativa förslag, gärna med kulturella inslag, som kan göra platsen till ett landmärke i staden. Att öppna en publik åretruntverksamhet vid Stockholms innerstadskajer ligger helt i linje med den kajstrategi som Stockholms stads kommunfullmäktige antagit och där Stockholms Hamnar är en viktig part, säger Jens Holm, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Tävlingen genomförs i två distinkta steg för optimal deltagarförankring. Det första steget, prekvalificering, innebär att Stockholms Hamnar ser fram emot att ta emot innovativa förslag angående innehåll och utformning. Efter en noggrann utvärdering görs ett välgrundat urval av de mest lovande förslagen. De utvalda förslagen erbjuds sedan till anbudsgivarna för ytterligare utveckling, vilket omfattar att skapa kompletta anbud.

För att underlätta deltagandet i tävlingen har Stockholms Hamnar redan genomfört en betydande förberedelseinsats genom att ta fram en detaljplan, gestaltningsprogram samt skisser. Dessutom har en uppskattad kostnad för att bygga en verksamhet på ponton inkluderats. 

– Vi har redan gjort ett stort förarbete för att det ska bli lättare att delta. Bland annat har vi samarbetat med Stockholms stadsarkitekt. Blir det här lyckat så finns det en möjlighet att vi tar konceptet vidare till flera innerstadskajer i Stockholm, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.