Scouterna inför hållbarhetscertifiering

Cecilia Wesslén, hållbarhetsansvarig hos Scouterna. Foto: Scouterna

Scoutkårer inom Scouterna har nu möjligheten att ansöka om hållbarhetscertifiering. Detta initiativ är tänkt att inspirera tusentals föreningar att arbeta aktivt mot en tryggare och mer hållbar framtid.

– Rutiner och val spelar stor roll i alla föreningars hållbarhetsarbete, men ibland kan det vara svårt att veta var man ska börja. Genom det här initiativet engagerar vi inte bara våra scoutkårer, vi motiverar 80 000 individer att tänka och agera mer hållbart säger Cecilia Wesslén, hållbarhetsansvarig hos Scouterna.

Hållbarhetscertifieringen baseras på att scoutkåren uppfyller specifika kriterier som syftar till att öka medvetenheten om hållbar användning av naturresurser. Det inkluderar granskning av konsumtionsvanor, resor, kostvanor samt hantering av lokaler och material.

– Vi vill ge våra kårer bra förutsättningar att arbeta med de här frågorna. Samtidigt fortsätter vi att prioritera våra kärnfrågor som välmående, hälsa, trygghet, jämlikhet och demokrati. Frågor som också ingår i begreppet hållbarhet. Scouting ger individen möjlighet att påverka den större bilden. Från scoutkåren, ut i samhället, förklarar Cecilia Wesslén.

Pia Berg är scoutledare i Bodens scoutkår, i september fick de ta emot kommunens miljöstipendium.

– Hållbarhetsarbetet ska inte vara något extra, utan det ska vara något du gör på rutin i vardagen. Vi köper aldrig något nytt. Vi letar material, på loppisar eller secondhand och vi försöker återvinna allt vi kan. Vi arbetar också med den sociala hållbarheten, alla ska kunna vara med. Vi har exempelvis inga obligatoriska försäljningar, det kan vara svårt att sälja saker. Du ska kunna vara med oavsett förutsättningar, säger Pia Berg

Hållbar scoutkår certifikatet är framtaget av scouterna i Finland i samarbete med Världsnaturfonden WWF med syftet att hjälpa scoutkårer att arbeta med olika delar av sin verksamhet och kartlägga hur den kan bli mer hållbar.

Scouternas arbete med hållbar scoutkår finansieras av projektmedel beviljade från Svenskt Friluftsliv. I projektet ska Scouterna kartlägga hur hållbarhetsarbetet ser ut idag, och ta fram nya verktyg och metoder för att underlätta för medlemmar att bidra till hållbarhet.