Miljövänligt elskotersamarbete i Funäsfjällen

Samarbete för elskoterns utveckling. Foto: Härjeåns

Ett steg mot en revolutionerad snöskotermarknad. 10 elskotrar från BRP har transporterats till Funäsfjällen för utvärdering av den lokala aktören Puls. Detta öppnar möjligheten till tysta och miljövänliga snöskoterturer i fjällen.

–Så fort avtalet med BRP var skrivet tog vi kontakt med Härjeåns. Inledningsvis för att kunna etablera laddare till skotrarna men ville parallellt öppna för ett partnerskap. Vi ser givna synergier i ett samarbete då vi delar visionen om en hållbar fjällvärld där fossila drivmedel tar allt mindre plats, säger Christer Wagnås, vd och grundare Puls.

Skotern har en viktig plats i Härjeåns fordonsflotta, och den används för att navigera i utmanande terräng, inspektera, underhålla och vid behov åtgärda ledningsgator och ledningar. I samarbete med Härjeåns kommer elskotern nu att testas som ett arbetsredskap i fält under vinterperioden.

–Vi ser med stor nyfikenhet på hur elskotern kan fungera för oss i fält. Även om vi ser att elskotern i dagsläget inte kan ersätta våra befintliga skotrar helt så är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete att lyssna in och testa nya lösningar som minskar våra utsläpp, säger Emma Dahl kommunikationsansvarig Härjeåns.

Samarbetet har även som mål att öka medvetenheten om fossilfria transportalternativ i fjällmiljön. Elskotern spelar en viktig roll i att minska utsläppen och främja en hälsosam miljö för både besökare och djurliv tack vare sin tysta drift. Under vintern planerar man att genomföra gemensamma initiativ för att låta fler människor uppleva och testa elskoterkörning.

–Vi kommer bland annat att arrangera en dag på temat energi i Funäsfjällen där besökare får möjlighet att testa och uppleva den banbrytande innovationen med tyst och smidig framfart på snön, säger Emma Dahl.