Stora samhällsproblem med cykelstölder i Sverige

I rapporten Cykelstölder – problemets omfattning och möjliga vägar framåt ger Johan Egeskog och Magnus Karemyr, forskningsingenjörer vid VTI, en bred kunskapsöversikt över vad som är känt om cykelstölder i Sverige. Bild: Fotograf Satu AB

Cykelstöld är ett allvarligt problem i Sverige som påverkar inte bara de drabbade individerna och försäkringsbolagen utan också samhället som helhet. Det stora mörkertalet gör det svårt att exakt kvantifiera, men det uppskattas att över 500 000 cyklar stjäls varje år, med endast ett minimalt antal fall som klaras upp av polisen. Denna höga risk för cykelstöld avskräcker många från att välja cykeln som transportmedel, vilket hämmar cyklandet i landet.

För att tackla detta problem har forskare vid VTI identifierat flera möjliga åtgärder, inklusive informationskampanjer och samarbete mellan myndigheter och lokala medier. Ett framgångsrikt exempel är Åre kommuns kampanj, som minskade stöldtillfällen och värdet av stulna cyklar avsevärt.

– Exemplet från Åre visar att information lönar sig. Cykelstölderna är ett komplext problem där många parter måste samverka för att hitta lösningar., säger Magnus Karemyr.

Förslag på insatser mot cykelstölder:

  • Ökad kunskap om lås och hur man parkerar säkrast
  • Effektivare lagföring av polis och domstolar
  • Nationellt cykelregister
  • Fler och bättre cykelparkeringar, gärna bevakade
  • Ändrade normer och tryggare andrahandsmarknad

– Det finns ingenting som heter ”god tro”. Köparen har undersökningsplikt och måste kolla så att cykeln han eller hon ska köpa inte är stulen, säger Magnus Karemyr och Johan Egeskog.

Rapporten innehåller också delar om vad som gör cykeltjuven och faktorer som kan verka avskräckande. Den har skrivits som ett strategiskt projekt inom Cykelcentrum VTI, Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Källa: VTI