Renovering av Hjälmaredshallen – en framtidssatsning för både idrott och bostäder

Foto: Flickr

Hjälmaredshallen, en nära 30 år gammal byggnad, står inför en större renovering. Tack vare finansiering från bland annat generösa privatdonationer och ett betydande bidrag från Alingsås kommun, kommer idrottshallen att omvandlas till en modern anläggning. Enligt en artikel i Alingsås Tidning.

Alingsås kommun har valt att stödja projektet med fyra miljoner kronor. Kommunalrådet Daniel Filipsson (M) betonar vikten av att ha en folkhögskola inom kommunens gränser och ser detta som en investering i kommunens attraktivitet.

Den nuvarande idrottshallen på drygt 200 kvadratmeter kommer att byggas om och utökas i tre faser. När arbetet är slutfört kommer den nya anläggningen att omfatta över 900 kvadratmeter, komplett med moderna faciliteter som gym, café och sovsalar. Totala kostnaden för projektet uppgår till cirka 13 miljoner kronor. Trots generösa donationer, däribland en donation på fyra miljoner kronor från Åke och Lena Jacobs från Vårgårda, saknas fortfarande finansiering för hela projektet. 

Utöver renoveringen av idrottshallen, avslöjade Rydlers Bygg, som kommer att utföra byggprojektet, även planer på att bygga 35-40 nya lägenheter i närheten av idrottshallen. Dessa lägenheter är tänkta att vara tillgängliga för allmänheten, men även för elever och personal vid skolan. Exakt om det blir hyres- eller bostadsrätter är ännu inte bestämt. Calle Augustsson från Rydlers Bygg förutspår att byggstart för dessa bostäder kan vara realistiskt om cirka fyra år.