First Camp Satsar Stort – Nyemission för Expansion 2024

Arcus - Luleå. Foto: First Camp

Campingkedjan First Camp intensifierar sin expansiva kurs med flera investeringsprojekt under det kommande året. Bolaget har beslutat genomföra en nyemission för att finansiera dessa planer. Målet är att möta den ökande efterfrågan och fortsätta leverera högkvalitativa campingupplevelser i Sverige, Danmark och Norge.

Efterfrågan på ny bostadskapacitet har varit påtaglig under 2023, och företaget ser många möjligheter framöver. Styrelsen för First Camp Group AB har därför, med stöd från huvudägaren Norvestor, beslutat att genomföra en nyemission värd initialt upp till 100 miljoner SEK. Norvestor har meddelat First Camp att de kommer att garantera en kapitalinjektion på upp till totalt 145 miljoner SEK, inklusive den ursprungliga emissionen, beroende på First Camps kapitalbehov. Detta kommer att möjliggöra omfattande investeringar enligt planen för 2024 och underlätta hanteringen av likviditeten under säsongssvängningar.

Investeringarna kommer att omfatta flera projekt som syftar till att öka kapaciteten genom tillägg av nya campingplatser och boenden i form av studios och stugor. Till exempel inkluderar planerna fler stugor vid Leksand Strand samt nya campingplatser vid First Camp Arcus i Luleå och First Camp Skutberget i Karlstad.

Dessutom innefattar investeringsplanen fortsatta satsningar på omställning av energiförsörjningen på de campingplatser som förvärvats de senaste åren, med målet att gå från fossila uppvärmningskällor till värmepumpar.