Katastrofalt läge för Sveriges simhallar

Det råder en akut situation för Sveriges simhallar där över 100 kommuner har omfattande renoverings- och nybyggnadsbehov. Dessutom saknar 50 kommuner helt simhall eller undervisningsbassäng, trots att det är ett krav i läroplanen att alla barn ska lära sig simma 200 meter innan de går ut åk 6. Det är hög tid för statliga insatser då alltför många kommuner själva saknar de ekonomiska förutsättningarna att agera.

Av: Svensk Simidrott | Foto: Pressfoto

I en kartläggning utförd av Svensk Simidrott, har samtliga kommuner kontaktats och resultatet är mycket oroande. 29% av kommunerna säger sig stå inför akuta behov eller mitt i pågående  omfattande renovering- eller nybyggnation. 64% av de  tillfrågade kommunerna har  simanläggningar som är i behov av nybyggnationer eller  renoveringar. Det är alltså en stor del av Sveriges kommuner som desperat behöver en ny simhall eller kraftiga upprustningar av sina befintliga faciliteter. Dess-utom saknar 50 kommuner idag helt simhall eller undervisningsbassäng.

Simanläggningar behövs för att ge invånarna simundervisning, erbjuda plats till föreningslivet, möjliggöra motionssim för allmänheten och tillhandahålla rekreation och lek för befolkningen.

– Att en femtedel av kommunerna helt saknar simhall idag är ett stort demokratiskt problem, men också ett problem för skolan som har simkunnighet som krav för att kunna ge eleverna godkänt betyg. I förlängningen kommer minskad simkunnighet att innebära att fler barn riskerar att drunkna. Redan idag lämnar 8300 elever mellanstadiet utan att vara simkunniga, vilket är oacceptabelt, säger Svensk Simidrotts Förbundschef Mikael Jansson. 

Många av kommunerna uttrycker att de inte har råd med kostnader för renovering eller  nybyggnationer. Att bygga en ny simhall, eller totalrenovera en gammal anläggning är en betydande investering för en liten eller medelstor kommun. Eftersom kommunerna själva saknar  ekonomiska förutsättningar att prioritera  nödvändiga  insatser, krävs nu statliga medel för att stötta dessa  samhällsviktiga projekt.

TIO MILJARDER UNDER TIO ÅR
Svensk Simidrott föreslår därför att regeringen avsätter 10 miljarder under en tioårsperiod i en fond där kommuner kan ansöka om medel. 100 miljoner är en god utgångspunkt för byggandet av en simhall. En välplanerad, ändamålsenlig anläggning med fokus på simkunnighet, folkhälsa och simidrott kan mycket väl byggas för runt 100 miljoner kronor. För de kommuner som vill satsa mer, utgör de 100 miljonerna ett välkommet start-kapital för en ny anläggning.

Sveriges simhallar befinner sig i en  katastrofal situation där många kommuner står inför  renoverings- och nybyggnadsbehov. En  simhall är en stor investering för en kommun, men  kostnaderna är små jämfört med de fördelar och samhällsekonomiska vinster som en sådan satsning medför i slutändan.

– Läget är mycket allvarligt och nu krävs det ett statligt stöd! Vi vill att regeringen avsätter 1  miljard kronor per år de kommande 10 åren vilket skulle innebära att 100 kommuner kan  bygga nya  simhallar. Vilken vinst det skulle vara för  simkunnigheten, folkhälsan och för barn och unga som önskar delta i föreningslivet! säger Pia Zätterström, ordförande i Svenska Simförbundet. ■