Ekerökommuns första badhus har invigts

Badhuset ligger mitt i de centrala delarna av Ekerö.

Efter två års byggnadsarbete invigdes Ekerös nya badhus i juni 2023. Utformningen av badhuset, som är beläget vid Träkvista IP, har inspirerats av den omgivande naturen.

Av: Annika Wihlborg | Illustrationer: A och D Arkitektkontor

bild

Det nya badhuset, som är kommunens första, innehåller en 25-metersbassäng med åtta banor och hopptorn, undervisningsbassäng samt multibassäng, bubbelpooler och ett rörelserum för bland annat yoga och simundervisning. Det  efterlängtade badhuset skulle enligt  ursprungsplanen stå klart första kvartalet 2023, men blev alltså något  försenat. I anslutning till badhuset finns både en idrottsplats och skogsområden. Även badhusets interiör och konstnärliga utsmyckning har delvis inspirerats av den  närliggande skogen. 

 

bild
Badhuset är det första som byggs i Ekerö kommun.

bild