Hållbart och kostnadseffektivt förslag för Arenakvarteret 2030

Det måste finnas mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar för Scandinavium och Valhallabadet än att riva stora delar, starta om från noll och bygga allt nytt. Den tanken tog Anders Carlsson, fastighetskonsult och Pontus Orrbacke, arkitekt Krook & Tjäder fasta på. Idén växte och resulterade i ett förslag om att utveckla området inom nuvarande kvartersmark söder om Valhallagatan.

Av: Amanda Hardwick | Illustration: Arenakvarteret 2030, Krook & Tjäder

Arbetet initierades av Anders Carlsson i januari 2022. Efter några månaders research med skisser och manus kontaktades Pontus Orrbacke. 

– Vi var nyfikna på hur man kan ta sig an  området på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt där vi transformerar befintliga byggnader i stället för  genom nybyggnation, menar Pontus. Vi  nappade på idén och från april 2022 har vi gemensamt utvecklat initiativet och drivit det vidare framåt. En bonus med förslaget är att det även ger en bra grund för att ta hand om både Scandinavium och Valhallabadets legacy och fortsätta historie-beskrivningen i utvecklade arenor väl rustade för framtiden, tillägger Pontus.

Under arbetets gång har teamet även engagerat andra specialkonsulter, främst inom konstruktion för bedömningar, vägval och översiktliga principskisser. Från start har arbetet baserats på tanken om en transformation av området där vi tar hand om och utvecklar byggnader i kombination med nya byggnadsdelar istället för att riva stora delar och bygga allt nytt.

PRO BONO
– Alla parters insatser har varit baserat på ett  åtagande Pro Bono, berättar Anders. Vi vill bidra till att utveckla evenemangsstaden Göteborg för såväl boende som besökare. Jag såg  möjligheterna och platsens utvecklingspotential och det  triggade igång lusten att utforska hur vi kan ta detta  vidare på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Jag har jobbat med Krook & Tjäder  tidigare och vet att de har erfarenhet av stora transformations projekt.

– Utöver intressenter och aktörer som nyttjar  arenor, hallar och badhus har vi varit i kontakt med ledande politiker, berättar Pontus. Vi har genom-fört träffar med i stort sett alla politiska partier i  Göteborg. Vid varje träff har vi delat med oss av den då gällande presentationen och dess bilagor. Nu ser vi fram mot hur diskussionerna fortsätter, med en förhoppning om ett alternativ med ett snabbare genomförande, som är hållbart på riktigt och med stor kostnadseffektivitet. ■