Helsningborg vinner utmärkelsen - Sveriges bästa cykelfrämjande kommun

Cykelfrämjandet presnterar resultatet i årets upplaga av Kommunvelometern: Helsingborg är Sveriges bästa cykelfrämjande kommun – igen! Ett långsiktigt arbete med cykelfrämjande åtgärder, tillsammans med goda samarbeten, gör att Helsingborgs stad kammar hem utmärkelsen även 2023.

Kommunvelometern är en stor nationell granskning som mäter och jämför kommunernas cykelfrämjande insatser under föregående år. Det är ett uppskattat verktyg hos lokala politiker och trafikplanerare för att kunna se hur deras kommun står sig i jämförelse med andra, och för att se utveckling, förändring och effekter över tid.

Helsingborg kammade hem utmärkelsen även 2022 och har dessförinnan legat bland topplaceringarna i Cykelfrämjandets mätning, sett till större kommuner med över 100 000 invånare. Att staden tar hem utmärkelsen ”Sveriges bästa cykelfrämjande kommun” för andra året i rad är ett resultat av ett fortsatt långsiktigt fokus och många satsningar på cykling, kombinerat med goda och förvaltningsöverskridande samarbeten.

– Vi har fantastiska medarbetare som brinner för cykling och hållbart resande och som gör allt för att underlätta för att fler ska välja cykeln. Att få den här utmärkelsen för andra året i rad är jätteroligt och sporrar oss i arbetet. Helsingborgs cykelinfrastruktur är ett långsiktigt arbete och vi kan se att våra omfattande cykelsatsningar börjar ge resultat, säger Oscar Grönvall, trafikchef i Helsingborgs stad.

– Det är glädjande att vi uppmärksammas för vårt långsiktiga arbete med cykelfrågor. Att Helsingborg fortsätter att satsa på hållbart resande och att utvecklas som cykelstad är oerhört viktigt för att vi ska nå vårt klimatmål samt göra det lättare att ta sig runt i staden, säger Alexander Svensson (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Helsingborgs stad har arbetat målmedvetet med att förbättra möjligheterna till att resa mer hållbart, att vi tilldelas ett ytterligare pris är ett kvitto på att vårt arbete går i rätt riktning. Det är därför viktigt att arbetet med att främja hållbart resande fortsätter för miljön, hälsan och klimatets skull, säger Amir Jawad (L), miljönämndens ordförande.

Utöver ett bra cykelvägnät jobbar staden med flera mobilitetsåtgärder för att fler ska vilja cykla. Exempel är forskningsprojektet 300 testcyklister och det internationella projektet Raptor (Rapid Applications for Transport), där utmaningen är att få fler att cykla till skolan. Ett annat projekt är Region Skånes så kallade supercykelvägar som ska underlätta för pendlare, där Helsingborgs första supercykelväg blir sträckan Laröd-Helsingborg C, som vi planerar att inviga våren 2024.