Byggstart för Bottnaryds skola och sporthall

Foto: JSB

Nyligensattes spaden i marken för byggnationen av Bottnaryds nya skola och sporthall. JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet och beställare är Jönköping kommun.

Byggnationen av nya Bottnarydskolan med intilliggande sporthall är nu officiellt i gång. Skolan kommer ha plats för ca 250 elever i årskurserna F-6 och kommer att inkludera moderna undervisningslokaler, tillagningskök och två matsalar. Sporthallen kommer att vara utrustad för både skolaktiviteter och föreningsverksamhet.

Ceremonin hölls under tisdagen i strålande solsken med en stor och viktig publik bestående av lärare och skolbarn som alla ville vara med och uppleva startskottet av sin nya skola. Jan Kroon, arbetschef på JSB Construction AB, tillsammans med Anna Carlsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämden samt Lynn Carlsson, ordförande i Tekniska nämnden Jönköpings kommun, hade äran att ta de första symboliska spadtagen som officiellt invigde bygget.

"Självklart fick även skolbarnen ta några extra spadtag", berättade Jan Kroon, som tillsammans med Johan Ombert från JSB, representerade JSB på plats. Att eleverna själva får delta i detta skede av byggprocessen ger dem en känsla av ägande och delaktighet i skapandet av deras framtida utbildningsmiljö.

Projektet byggs i två etapper. Etapp 1 omfattar byggnation och uppförande av skola och sporthall och etapp 2 omfattar rivning av de befintliga byggnaderna samt byggnation av uteförråd. Skolan och sporthallen beräknas vara inflyttningsklara sommaren 2025.