Campingbranschen går mot ännu ett rekordår

Husbilstomt med havsutsikt foto: Anna Hult

Branschorganisationen SCR Svensk Campings årliga bokningsenkät indikerar att branschen går mot ännu ett rekordår. Fler än 80 procent av företagarna uppger att bokningsläget är bättre eller lika bra i år jämfört med förra året.

Svensk campingnäring verkar förstärka en långsiktig positiv trend. Fjolårets rekord på 17,1 miljoner gästnätter ser nu ut att övertrumfas, enligt en enkätundersökning som SCR gjort bland medlemsföretagen inför den stundande högsäsongen. För fler än hälften av alla campingplatser som deltog i undersökningen har bokningarna ökat jämfört med förra året och fler än var femte uppger en ökning på över 10 procent.

– Att bokningsläget är bättre i år jämfört med förra året - som blev ett rekordår – trots turbulenta ekonomiska tider, är ett styrkebesked och ett kvitto på att näringen gör många saker rätt och har ett utbud som matchar efterfrågan, säger Peter Jansson, tf vd SCR.

Enkäten visar att hela 63 procent av campingplatserna tror att 2023 kommer bli bättre än rekordåret 2022. Det är glädjande siffror för branschen men innebär samtidigt en utmaning för de som ännu inte bokat sitt boende.

– Det börjar nu bli hög tid att boka semestern för de som inte gjort det om man vill resa till de mest besökta destinationerna i Sverige, säger Peter Jansson.

Högt tryck på Kronocamping Lidköping
På Kronocamping Lidköping har sommaren rivstartat. Anläggningen som ligger alldeles invid Vänern drivs av tredje generationen Andersson och Söderström och beläggningen under juni har ökat med drygt 20 procent jämfört med fjolåret.

– Bokningarna kom in lite senare i år men sedan tog det fart ordentligt. Det lutar åt ett rekordår, säger Pernilla Söderström, vd Kronocamping Lidköping.

Källa: SCR