Drygt en tiondel känner otrygghet varje gång de cyklar på landsväg

Drygt en tiondel av alla cyklister i undersökningen känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. Foto: If

Drygt hälften av alla bilister har gjort osäkra omkörningar av cyklister på landsväg, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Många cyklister vittnar i undersökningen om stor oro och osäkerhet på vägarna. Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken, om man bortser från fallolyckor bland gående. Varje år skadas cirka 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och 20–30 omkommer, enligt Trafikverket. 

“Omkörningar av cyklister på landsväg är en röd flagga i trafiksäkerhetsarbetet”, säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.

I försäkringsbolagets nya undersökning som representerar hela Sverige, uppger 89 procent att de rör sig på landsvägar. Drygt 70 procent av cyklisterna säger att de cyklar på landsväg för ett specifikt ändamål, som transport till jobbet, affären eller till en kompis. 38 procent av de tillfrågade väljer bort att cykla på landsväg på grund av trafikljud, avgaser, stressande trafik och otrygghet i trafikmiljön. Det är vanligare att kvinnor avstår, lika så den lite yngre åldersgruppen från 18 år.   

"Lucka i lagstiftningen"
60 procent av bilisterna svarar att de har kört om en cyklist på ett osäkert sätt på en landsväg någon gång. Där är det cyklister i bredd och smala vägar som är den främsta orsaken till att man kört om osäkert. 

– Det finns en lucka i lagstiftningen, ett glapp som skapar osäkerhet. Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till. Här behövs ett tydliggörande och mer information. Vilket avstånd anses vara just betryggande? säger Magdalena Lindman, forskningsledare på If.

Bland cyklisterna är det 56 procent som upplever ofta eller ganska regelbundet att omkörningar inte känns betryggande. Drygt en tiondel känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. Här är en stor kontrast till bilförare - där bara 9 procent uppger att de hamnat i en trafikfarlig situation när de kört om en cyklist.

Ökad skaderisk
Enligt Trafikförordningen ska omkörning av cyklister på landsväg ske med ”betryggande avstånd”. Vilket det avståndet är fastslås inte i lagen. Ett förslag som utretts av Transportstyrelsen är att kräva att omkörning av cyklister måste ske genom ett filbyte, men slutsatsen var att det skulle skapa köer och förseningar.

– Vi ser en stor oro bland cyklister som inte vågar cykla på landsväg, trots att det är ett både hälsosamt och klimatsmart sätt att transportera sig. Det finns också en osäkerhet hos bilister som vill göra rätt. Resultatet är en ökad risk för personskador, säger Magdalena Lindman.

Enligt Trafikverkets nationella cykelbokslut 2021 har antalet allvarligt skadade cyklister inte minskat i samma takt som andra allvarligt skadade trafikanter.

Sett till samtliga trafikantkategorier var antalet omkomna i stort sett oförändrat under 2021 i förhållande till 2020, förutom gällande cyklister. Cyklister är den enda grupp som uppvisar en tydlig ökning jämfört med 2020, från 16 till 24 omkomna, skriver Trafikverket i bokslutet.

bild
Bild: If

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes av Syno International, under perioden 6 mars till 15 mars, 2023. ​​Totalt deltog 1009​ personer mellan 18 och 80 år, med en nationell representation över ålder, kön och geografiskt område.