Klimatsmart och hållbar fotbollsarena i Värnamo

Foto: Värnamo kommun

Att bygga en klimatsmart och hållbar arena är en utmaning. Både tekniska och arkitektoniska delar ska fungera och samspela. Genom ett intensivt arbete har nu arkitekter och ingenjörer tagit fram planer för hur arenan ska bli en modern och klimatsmart anläggning.

För nästan precis ett år sedan, 24 februari 2022, fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en ny fotbollsarena. Det finns en politisk enighet om att bygga en ny arena vilket skapat en stabil grund för att genomföra projektet. Nu tas nästa steg i genomförandet.

Fokus på miljö och hållbarhet

Området där arenan kommer att byggas på är cirka 4 hektar stort och ligger i området Ljusseveka. Den nya arenan kommer att byggas med fokus på miljö och hållbarhet.

- Den nya arenan kommer att vara en modern och hållbar anläggning som tar hänsyn till miljön och samhällets behov på lång sikt, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande. Vi har en ambition att anläggningen ska vara, så långt det är möjligt, klimatneutral. För att uppnå det kommer arenan att byggas med material och teknik som minimerar dess miljöpåverkan, berättar Tobias.

- Den nya fotbollsarenan kommer att vara ett utmärkt exempel på hur samhällets behov av idrottsanläggningar kan möta kraven på hållbarhet och samhällsnytta – Värnamo kommun vill visa att det är möjligt att skapa hållbara lösningar, säger Gottlieb Granberg, teknik- och fritidsnämndens ordförande.

Bland de åtgärder som görs för att säkerställa hållbarheten i den nya fotbollsarenan finns användning av förnybara energikällor, som solceller, för att driva anläggningen. Dessutom kommer byggprocessen att använda material med låg klimatpåverkan såsom trä. Det kommer också finnas en satsning på energieffektivisering genom att använda högeffektiva belysnings- och värmesystem.

Fyra läktare och 6 300 publikplatser

Arenan kommer att ha fyra läktare och totalt kan 6 300 personer finnas i publiken. Det kommer finnas två läktare med totalt 3300 sittplatser samt två läktare med 1500 ståplatser på vardera läktaren varav den ena läktaren är för bortasupportrar.

Läktare A är själva huvudbyggnaden och där kommer, förutom 1 900 sittplatser, också finnas restaurang, pressrum, omklädesrum och kiosker.

IFK Värnamo kommer att ha ett kansli i huvudbyggnaden (läktare A). Där kommer det också att finnas utrymmen för gym och sjukgymnastik.

Nya vägar

En cirka 1000 meter lång infartsväg från Nydalavägen kommer att byggas med en separerad gång- och cykelväg. Cirka 300 bilar kommer att kunna parkera på den parkering som planeras att byggas 300 meter sydost om själva arenan. Tio av dessa parkeringsplatser kommer att ha laddstolpar.

Bortasupportrarna får egen, inhägnad, ingång

Bussar för bortasupportrar kommer att komma till arenan via särskilda bussgata där bussen kör direkt till inhägnat område norr om borta läktaren (läktare C) för avsläpp och inträde. Upp till fem stycken bussar kommer att kunna parkera där.

Bortalagets spelarbuss kommer att kunna köra runt arenan och släppa av spelarna i direkt till entré på våning 2 i huvudbyggnaden.

Särskild parkering för spelare och funktionärer

En parkering för spelare, domare och matchdelegater kommer att finnas nordväst om arenan i anslutning till arenan.

Klimatsmart gräsplan

Fotbollsplanen på den nya arenan kommer att vara en gräsplan med biokol. Biokol är ett jordförbättringsmedel som är klimatpositivt. Med biokol så får man en slitstark naturgräsplan som håller bra och man undviker att använda konstgräs som innehåller mikroplaster som är farliga för vår miljö. Sydväst om arenan kommer det också att finnas en miljöstation för arenans avfallshantering.

Upphandlingen av en entreprenör som ska bygga anläggningen förväntas vara klar under våren.

Värnamo kommun kommer äga och ansvara för arenans drift

Värnamo kommun kommer att äga och ansvara för arenans drift. Hela anläggningen kommer att brukas av en hyresgäst, IFK Värnamo. Både dam – och herrlagen ska spela och träna på den nya arenan.