Green Destinations Story Award - Djurgården prisas på ITB-mässan i Berlin

I konkurrens med 100 toppkandidater världen över har Kungliga Djurgårdens Intressenter prisas för sitt gemensamma och strategiska arbetssätt och ett hållbart ledarskap med Green Destinations Story Award på ITB-mässan i Berlin.

I september tog sig Kungliga Djurgårdens Intressenter in på den internationella listan Green Destinations Top 100 Sustainability Stories och nominerades sedan till Green Destinations Story Award. Den 7 mars tog de hem första priset för sitt gemensamma långsiktiga och strategiska arbetssätt i kategorin Business and Marketing på ITB-mässan i Berlin. På andra och tredje plats kom Alberta Southwest, Kanada och Region of Istra, Kroatien.

bild
På plats i Berlin var Olga Starling från Skansen och Mathias Andersson från Vasamuseet som tog emot priset å hela Djurgårdens vägnar. Foto: Kungliga Djurgårdens Intressenter

- Vi har, tillsammans med våra 60 attraktioner på Djurgården, arbetat strategiskt och praktiskt i 6 år med att förbättra och inspirera varandra för att hållbart utveckla Djurgården som besöksmål. Att vi nu lyft fram som en inspiration för andra, bland 100 av världens engagerade destinationer känns fantastiskt. Det ger oss kraft i arbetet framåt, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Juryn, som består av internationella experter, har granskat och rangordnat de nominerade berättelserna. Ur motiveringen: Kungliga Djurgårdens Intressenter "managed to join forces to form a dedicated sustainability team - to collectively tackle sustainability challenges".

Green Destinations Top 100 Sustainability Stories är en årlig tävling som samlar in och hyllar initiativ kring hållbar turism och god praxis från destinationer över hela världen, med målet att inspirera till ett hållbart ledarskap inom besöksnäringen. Djurgårdens hållbarhetsarbete inspirerar genom ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt och där man gått från ord till handling för att tillsammans nå gemensamt antagna hållbarhetsmål. Arbetet är fullt av utmaningar och lösningar och visar på kraften i att arbeta tillsammans för en stark och långsiktigt hållbar utveckling på Djurgården.

På plats i Berlin var Olga Starling från Skansen och Mathias Andersson från Vasamuseet som tog emot priset å hela Djurgårdens vägnar.