Nya simhallen i Uleåborg byggs av NCC

Bild: Uleåborgs stad

NCC har fått i uppdrag av Oulun Tilapalvelut att bygga Linnanmaa simhall i Uleåborg, Finland. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

Simhallen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter och kommer att få tre olika bassänger; en 25-meters motionsbassäng, en multibassäng och en kombinerad barn- och utbildningsbassäng. I byggnationen ingår även omklädningsrum och serviceytor.

– NCC har stor nordisk erfarenhet av att bygga simhallar och badhus och vi har egna beprövade tekniska lösningar och arbetsprocesser. Detta tar vi med oss till byggnationen i Uleåborg. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad, vilket innebär att Oulun Tilapalvelut ansvarar för design och projektering av simhallen, säger Frej Weurlander, avdelningschef Special Projects, NCC Building Nordics.

Byggstart planeras till våren 2023 och beräknas vara klart i slutet av 2024.

Uppdraget är en utförandeentreprenad om cirka 190 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde Building Nordics.