Takparker - ny trend 2023

Takpark Sveavägen 44. Foto: Urbangreen

Jens Clausen, säljare/konsult på Urbangreen, svarar på frågor om trederna 2023. Nu så här en månad in på det nya året är det dags att se vilka trender som vi kan komma att vänta oss.

Foto: Urbangreen

Vilka trender ser du för 2023?

Ser man på vad som efterfrågas för året är det mycket kontorstänkande. Arbetsytor med bord och laddningsmöjligheter för datorer och telefoner!

Hur vill man gestalta Takparkerna?

Det verkar som att olika typer av ytor efterfrågas. De ska helst vara ytor i olika väderstreck så att man kan ta tillvara på solen men att det samtidigt ska finnas möjlighet att sitta i skugga. Även platser med lä där man kan sitta och fika, jobba eller umgås är inne just nu.

Är det speciella ”features” som man vill ha med?

Som jag nämnde tidigare är kontorsytor efterfrågade och det har nu visat sig att man till och med vill ha hela mötesrum på taken! Jag ser en uppåtgående trend för utekök – det vill säga att man har allt man behöver för att kunna hålla t.ex. event. Ett exempel på en Takpark som har ett utekök är Klamparen. Något som också efterfrågas ibland är barer där man umgås och hänga t.ex. efter jobbet. Ett bra högtalarsystem som ger bra ljud och står emot alla sorters väder är också en grej som blivit mer populär.

En trend som håller i sig även i år är att bygga yogadäck på Takparker! Jag kan se det framför mig hur människor i en stressad vardag tar en meditativ träning med den utsikten man får från en Takpark.

Foto: Urbangreen

På vilka byggnader projekterar man en Takpark?

Det varierar från fastighetsägare till fastighetsägare. Vanligt är att hotell, kontorsfastigheter samt hus som är tillgängliga för allmänheten bygger Takparker.

Har attityden till Takparker förändrats?

Ja det tycker jag den har gjort. Numera ser man vinsten med att bygga en Takpark eller ett Taklandskap på ett annat sätt än tidigare. En Takpark leder till en mer attraktiv miljö på en arbetsplats och därav vill fler hyra in sig i dessa byggnader. För fastighetsägarna innebär det då även att de till exempel kan ta ut en högre hyra och det ger en win-win situation (Fastighetsförädling). Vi ser också att fastigheter med Takparker som är allmänna attraherar fler besökare, t.ex. Takparken på Sveavägen 44 .

Miljöaspekten – tänker man på den?

Ja absolut, miljötänket är alltid med i bilden. Olika uppbyggnader för dagvattenfördröjning, olika växtval och så miljövänliga material som möjligt. Allt för att det ska bli ett så bra resultat som möjligt för så många som möjligt. Oftast bygger man fastigheter som ska uppfylla olika miljöcertifieringssystem som t.ex. BREEAM eller LEED.

Jens Clausen, säljare/konsult på Urbangreen. Foto: Urbangreen

Sammanfattning och reflektion

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att många trender från 2022 kvarstår och det kommer bli ännu ett intressant år. Att skapa mötesrum, skapa miljöer där det finns möjligheter att sitta i lä (vilket kan vara en utmaning på taken då det ofta kan blåsa) är några trender jag ser. Det verkar som att man väldigt förenklat tänker parker på tak med en twist där man måste ta hänsyn till byggnadernas konstruktion och de yttre faktorerna, då Takparker är mer komplexa. Vidare tycker jag att man tittar mycket på detaljer som belysning, högtalarsystem, smarta materialval, mm., helt enkelt detaljer som skapar en speciell atmosfär. Detta beror förmodligen på att fler Takpaker byggs och därmed ökar erfarenheterna om vad som fungerar. Intressant är att egentligen är ingen Takpark sig lik vilket är spännande och jag tror att det bådar gott för framtiden, avslutar Jens Clausen

En gemensam nämnare för traditionella gröna tak och mer moderna Takparker är de positiva miljöaspekterna.

  • Hjälper våra dagvattensystem
  • Gynnar biodiversiteten
  • Renar luften
  • Minskar ”heat islands effekten” (urbana värmeöar)
  • Minskar buller och ljud
  • Är bra för människors hälsa
  • mm.