Pisten i Vemdalen i nytt ljus

Till vänster syns nedfarten "Turisten" som försetts med ny belysning. Foto: Elektroskandia

Skistar arbetar hela tiden med att utveckla sina skidanläggningar runt om i landet. Ett aktuellt projekt är uppgraderingen av belysningen i samband med att man breddade och förlängde en nedfart i Vemdalen. Elektroskandia levererade här bland annat ett 90-tal strålkastare, kabel och all den övriga elmateriel som krävdes.

Elektroskandia har avtal med Skistar sedan flera år tillbaka och levererar löpande elmateriel till deras anläggningar i Åre, Vemdalen och Sälen. Skistar har egna elektriker och Johan Jarefors är arbetsledare på Skistars elavdelning i Vemdalen.

- Vi har hand om anläggningarna i Vemdalen, Björnrike och Klövsjö/Storhogna, såväl fastighetssidan som liftsidan, som omfattar 42 liftar och 58 pister med snökanoner. Normalt ska vi vara fyra man på elavdelningen men just nu är vi bara två så just för tillfället är det minst sagt fullt upp, säger Johan Jarefors.

För elunderhåll i lägenheter och stugor så har elektrikerna hjälp av vaktmästarna som får göra en första förundersökning om något inträffat. Om något elarbete behöver utföras så blir det sen ett jobb för elavdelningen. Vanliga fel kan till exempel vara att huvudsäkringar överbelastats eller jordfelsbrytare som behöver bytas ut. I backarna är det elavdelningen som ser till att hålla alla de många snökanonerna i trim, sköta driftunderhåll på liftar samt belysning. När det gäller liftar och snökanoner blir det också allt vanligare med nätverk så att de kan styras med automatik. Något som kräver installation och underhåll av fiber-infrastrukturen.

Flackare, bredare, längre
- Skidområdena växer och utvecklas för varje år och till årets säsong är en av nyheterna den klassiska nedfarten Turisten i Vemdalen, där vi låtit spränga och schakta för att göra backen flackare, bredare och längre. Dessutom har vi installerat ny belysning så att nästan hela backen nu är belyst från båda sidor, säger Johan Jarefors och tillägger:

- När det gällde belysningen kontaktade jag Elektroskandia, för offert och råd. Vi har ett nära samarbete med dem sedan flera år tillbaka och främst så har jag kontakt med deras utesäljare Andreas Hasselblad och tekniska innesäljaren Peter Skoglund. De är bägge väldigt kunniga, vi har en bra relation och kan alltid lita på att få leveranserna i tid.

 

Johan Jarefors, Arbetsledare på Skistars och Andreas Hasselblad, Utesäljare Elektroskandia

90 strålkastare, 450W
Skistar tittade på olika fabrikat av strålkastare för belysning i backen och bestämde sig till slut för modulstrålkastare M2-2450 450W från Designlight, som de har bra erfarenhet av sen tidigare.

- Designlight hjälpte oss att ta fram en ljusberäkning utifrån längd och bredd på backen. Vi levererade cirka 90 stycken strålkastare med drivdon och skåp i stolpfoten, för montering i 40 stycken nya trästolpar. Dessutom levererade vi cirka 5,5 km markkabel och ett 50-tal markskåp. Sen tillkom även åskskydd, armaturbalkar samt DALI-styrning med mera. Vi jobbar väldigt nära Skistar och i det här projektet har jag lagt extra mycket tid tillsammans med Johan för att få leveranserna och projektet att flyta på enligt plan. Det har varit ett väldigt roligt projekt och som vanligt i dessa tider har vi slagits med komponentbristen som drog ut på leveranstiderna på vissa produkter. Men det har löst sig bra då Skistar var ute i god tid med beställningarna och Johan har full koll på vilka produkter han vill ha. Sista pusselbitarna väntas komma på plats den 23 december och det är en anslutningsmodul till buss-slingan, så vi håller tummarna att vår leverantör får hem dem från Italien i tid, säger Andreas Hasselblad.

Helikopterlyft
Skistars elektriker monterade strålkastare och automatik när stolparna låg på backen och därefter lyftes de snabbt upp på plats med hjälp av helikopter. Det arbete som nu är kvar är att programmera buss-styrningen och rikta in strålkastarna.

- Det blir flera fördelar med LED-belysning, dels drar strålkastarna mindre energi och dels kommer behovet av underhåll att minskas kraftigt. Tidigare har vi haft mycket metallhalogen-belysning och där har vi fått byta ljuskällor efter cirka 2000 brinntimmar. Som exempel kan nämnas att när jag jobbade i Åre bytte vi ut cirka 100 ljuskällor 2000W varje år i backarna, vilket givetvis innebar stora kostnader. En annan fördel med den nya belysningen är flexibiliteten, då vi kan styra den och ha flera olika scenarier beroende på om det ska vara vanlig kvällsåkning, träning eller tävling men kan även tända upp enbart enstaka strålkastare om vi till exempel behöver utföra något arbete i backen. Genom att inte alltid behöva lysa upp hela backen med full styrka kommer vi också ha möjlighet att spara energi, vilket känns bra, avslutar Johan Jarefors.