Byggstarten för Axevalla Hästcentrum närmar sig

Illustration: Tyréns

Nu är det klart att det blir Novab AB som får uppdraget att bygga Axevalla Hästcentrum tillsammans med Västfastigheter och Naturbruksförvaltningen. Nu väntar en tids projektering innan spaden sätts i marken under 2022.

– Vi ser fram mot att byggnationen i Axvall nu kan starta och att vi därmed ökar möjligheten för fler ungdomar att läsa en utbildning inom höst i Västra Götalandsregionen. Det känns bra att vi nu har en entreprenör på plats och kan ta projektet till genomförande, säger Ulf Eriksson, Naturbruksstyrelsens ordförande.

Axevalla Hästcentrum är ett nybyggnadsprojekt där Västfastigheter bygger en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, på en 7 hektar stor tomt, alldeles i anslutning till Axevalla travbana.

– Nu har vi kommit förbi några viktiga steg och fått en entreprenör på plats. Nu är det dags för nästa stora utmaning; att bygga en anläggning som ska fungera för såväl elever som hästar ställer stora krav på byggnadernas funktion och utformning, säger Jonas Nordin, fastighetschef på Västfastigheter.

För att minska klimatpåverkan i byggprojektet ska trä väljas framför betong där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt. Där betong måste användas ska betong med en låg klimatpåverkan väljas där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt.

– Målet är att klimatpåverkan ska vara 50 procent mindre än om hela stommen byggs av cementbaserad betong. Att minska klimatpåverkan i samband med nybyggnation är en av byggbranschens största utmaningar och det här projektet är ett bra exempel att det är möjligt, säger Jonas Nordin på Västfastigheter.

Fakta

  • Entreprenadupphandling genomförd våren 2022, planerad byggstart hösten 2022.
  • 6700 kvadratmeter på en 7 hektar stor tomt
  • Inflyttning sommaren 2024
  • Kostnad för projektet cirka 228 miljoner kronor (2020)