Ytterligare storsatsning fjälldestinationen Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäl. Foto: Alexander Neimert

För tre säsonger sedan öppnade fjälldestinationen Idre Himmelfjäll, den största satsningen på en ny fjällanläggning på över 30 år i Sverige. Nu investeras ytterligare dryga 2 miljarder 2023-2026, vilket inkluderar ett nyss taget styrelsebeslut för Idre Himmelfjäll och dess partners på cirka 800 miljoner. Det är dubbelt så mycket som de investeringar som gjorts hittills år 2018-2022 av det nystartade företaget.

bild
Idre Himmelfjäll har ny restaurang och reception. Foto: Alexander Neimert

Investeringarna görs nu av många parter i boenden, infrastruktur för att bygga stugområdet Cressida och inför den planerade byggstarten av ett framtida nytt centrum, ”Polstjärnan”, med bland annat stor Skilodge-anläggning med tillhörande service som uthyrningslägenheter, bostadsrätter, restauranger, kaféer, butiker och liknande mellan 2023 och 2026. 800 miljoner ska investeras av Idre Himmelfjäll inkluderat ägare och företagets affärspartners och 1,5 miljarder är följdinvesteringar på boenden och infrastruktur. Summa 2,3 miljarder kronor som nu ska investeras år 2023-2026.

bild
Pistkarta Idre Himmelfjäll sept 2022. Illustration: Idre Himmelfjäll

Styrelsen och dess ägare har ställt sig bakom en gemensam masterplan för satsningar 15 år framåt i tiden tom år 2036. Följande ingår i de nya investeringsplanerna som nu närmast ska genomföras år 2023-2026:

  • Ytterligare 3 300 bäddar med byggstart nästa höst inom Cressidaområdet
  • Dubblering av snökanonkapaciteteten i befintliga nedfarter 2023
  • Det finns tillståndsansökan för att bygga ny toppstuga och ny luftgående lift mot huvudtoppen år 2025-2026
  • Nytt område 2024 i Sydväst mot Fjällbäcken med stolbana, nedfarter och snösystem
  • Ny Sagostig för barn i alpinområdet 2023
  • Tidigareläggning av nya stugområdet Cressida där alla tomterna till fjällstugor, flerbostadshus, parvillor med mera börjar säljas redan i dag, onsdagen den 7 september.
  • Tillstånd söks också för byggandet av framtida centrum/Polstjärnan år 2025 med tillhörande infrastruktur, inklusive byggande av en ny stor skilodge med restauranger, service, kafé, aktiviteter och boende i både bostadsrätter och uthyrningslägenheter.

Förberedelserna för dessa stora satsningar med tillståndsansökningar, projektering med mera är redan igång och ökas nu i intensitet den kommande vintern.

bild
Framtidsplaner för Idre Himmelfjäll. Illustration: Idre Himmelfjäll

– Med de här stora investeringarna kommer nystartade Idre Himmelfjäll att ta en stor framtida plats på fjällkartan. Det är ett privilegium att få jobba för ett bolag som har sådan vilja och drivkraft att satsa med full fart framåt, säger Torbjörn Wallin, vd för Idre Himmelfjäll.

bild
Torbjörn Wallin vd Idre Himmelfjäll. Foto: Idre Himmelfjäll