Sats vänder förlust till vinst

Jessica Gow/TT: En Sats-anläggning på Kocksgatan i Stockholm. Arkivbild.

Den norska gymkedjan Sats redovisar en rörelsevinst på 67 miljoner kronor för andra kvartalet 2022. Det kan jämföras med förlusten på 121 miljoner kronor för samma period föregående år, som präglades av pandemin.

På den svenska marknaden ökade intäkterna med 17 procent till totalt 350 miljoner norska kronor medan antalet medlemmar steg från 207 000 till 228 000.

Totalt har man nu 671 000 medlemmar vilket är i linje med hur det såg ut före pandemins utbrott, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Den ekonomiska tillväxten bromsar in med stigande inflation och höjda räntor. Än så länge har vi inte sett ett medlemstapp", skriver företagets vd Sondre Gravir i rapporten.