Sveriges museum om Förintelsen med digitala aktiviteter

Bildmontage: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Sveriges museum om Förintelsens visuella identitet har skapats i samarbete mellan museets grafiska formgivare och designstudion BankerWessel. Logotypen utgörs av en grafisk symbol formad som en våg.

– Museet ska fördjupa och bredda kunskaperna om Förintelsen med utgångspunkt i berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Vågen i logotypen kan även stå för S som i Sverige och markerar Förintelsens roll i Sveriges historia. Symbolen kan rymma både sorg och hopp men är också öppen för betraktarens egen tolkning, säger Katherine Hauptman, museichef för Sveriges museum om Förintelsen.

bild
Glashuset med exempel på affischer från Sveriges museum om Förintelsen. Museets första utställning öppnar i lokalerna i juni nästa år. Bildmontage: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM. 

Det är Charlotta Andersson, grafisk formgivare på Statens historiska museer, som tillsammans med Jonas Banker och Ida Wessel på designstudion BankerWessel har skapat museets identitet.

– Inspirationen till symbolen kommer från den stora andel människor som kom till Sverige via Öresund och Östersjön på flykt från nazisternas förtryck under 1930- och 1940-talen. Hav och svensk natur har även påverkat färgskalan i paletten, säger Charlotta Andersson, grafisk formgivare på Statens historiska museer.

Sveriges museum om Förintelsen öppnar digitalt den 16 juni, då lanseras museets webbplats. Museiverksamheten byggs upp successivt under flera år. Den första utställningen öppnar i juni nästa år i de nya lokalerna i Glashuset på Torsgatan i Stockholm.

bild
Lilli och Walter Brünn var två av de cirka 2 000 judiska flyktingar som fick uppehållstillstånd i Sverige under åren 1938 till 1939. I både Lillis och Walters identitetskort finns ett stort J för att visa att de är judar. De har också fått tillnamnen Sara respektive Israel, vilket var ännu ett sätt för nazisterna att skilja ut människor som kategoriserades som judar. Lillis och Walters identitetskort, liksom brev och andra dokument har sparats av deras tidigare granne på Södermalm i Stockholm. Grannen har i sin tur skänkt materialet till Sveriges museum om Förintelsen. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM

– Vi har varit ett stöd i processen att skapa museets identitet och även arbetat kreativt med utformningen. Det här uppdraget har för oss inneburit ett helt nytt sätt att arbeta. Jag ser att det krävs ömsesidigt förtroende och mod för att kunna dela en kreativ process, säger Ida Wessel, Creative Director på BankerWessel.

Statens historiska museer fick hösten 2021 regeringens uppdrag att inrätta och bygga upp Sveriges museum om Förintelsen. Museet har till uppgift att bevara och föra vidare minnet av samt fördjupa kunskaperna om Förintelsen. En utgångspunkt är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter.

bild
Den visuella identiteten för Sveriges museum om Förintelsen har skapats i samarbete mellan museets grafiska formgivare och designstudion BankerWessel. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.