Hemsö och Stockholm stad tecknar avtal om nya ishallar

Foto: Mariah Hewines/Unsplash

Hemsö har tecknat ett hyreskontrakt med Stockholm stad om uppförande av ishallar inom Sätra IP i södra Stockholm. Ett 25-årigt hyresavtal för anläggningen har tecknats med staden.

Projektet omfattar cirka 10 400 kvm uthyrningsbar area med två isrinkar:  en träningshall och en förbundshall med läktare för 1200 personer. Byggstarten sker efter att staden uppfört en kompletterande hall på Mälarhöjdens IP, och den nuvarande uttjänta hallen på Sätra IP är riven. Byggstart är planerad till våren/sommaren 2024. Anläggningen ska stå klar hösten 2025.

I linje med Hemsös rikstäckande erfarenhet av projekt med offentliga aktörer kommer entreprenaden för uppförandet av hallen att upphandlas genom LOU.

Ishallarna är det första projektet som påbörjas utefter det samverkansavtal som upprättades för skol- och idrottsinvesteringar mellan Hemsö och Stockholms stad sommaren 2021.

Utöver ishallen ingår ytterligare två projekt i samverkansavtalet: en multisporthall inom Vårbergs IP och en grundskola på angränsande tomt till Sätra IP. Den totala omfattningen av investeringar inom samverkansavtalet uppgår till knappt 1 miljard kronor.

- Jag är glad över att vi får vara med och vidareutveckla Sätra och söderort och att skapa fler anläggningar för idrott.  Det råder stor brist på idrottsanläggningar i Stockholm. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med staden kring ishallarna och de övriga projekten, säger Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö.

- Som idrottsborgarråd är det mitt jobb att ge stockholmarna så mycket idrott som möjligt för pengarna. I ett Stockholm som lider av brist på idrottshallar är det därför viktigt att staden både bygger själva och krokar arm med privata investerare för att vi ska kunna bygga ikapp. De två nya ishallarna i Sätra kommer bli ett viktigt tillskott för föreningslivet och idrotten i Stockholm, säger Karin Ernlund, idrottsborgarråd.